[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 11.00 hod. přijme křest Karolína Kasalová.
  Ve 12.00 hod. ve sportovní hale začíná turnaj ve fotbale pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ.
  V 15.00 hod. na faře setkání žen. V 17.45 hod. v kostele křížová cesta.
 • V týdnu od 10.4. do 17.4. jsme vybízení k modlitbám za mládež.
 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina na faře.
 • V pátek odpadá příprava na první sv. přijímání.
  V 17.45 hod. křížová cesta mládeže.
 • V sobotu v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus do Hradce Králové na diecézní setkání mládeže. Předpokládaný návrat ve 20.00 hod. Cestovné činí 150 Kč.
  Od 13.30 hod. v kostele můžete přistoupit ke sv. smíření. Přijďte v čas! Bude přítomen prodejce knih.
 • Nedělní obřady zahájíme u sochy Panny Marie žehnáním ratolestí.
  V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.45 hod. křížová cesta rodičů za děti.
 • Zájemci, kteří chtějí číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na květinovou výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky dárcům se daří hezky vyzdobit kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • V zákristii je k dispozici nové číslo IKD.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
  Sbírky z velikonoc budou určeny na opravu varhan.
 • Děkujeme ochotným farníkům, kteří pomohli s úklidem kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
10.4. 2011
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a celý rod
Za farnost
Pondělí
11.4. 2011
7.30 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Úterý
12.4. 2011
18.30hod Za Václava Zábranu, celý rod a duše v očistci
Středa
13.4. 2011
7.30 hod.
19.00hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek
14.4. 2011
18.30hod. Za rodiče Němcovy, Lehrlovy, jejich rody a duše v očistci
Pátek
15.4. 2011
14.00 hod.
18.30hod.
Pohřeb paní Ludmily Kunstárové
Za rodinu Koudelkovu
Sobota
16.4. 2011
7.00 hod. Za rodiče Bártovy a jejich děti
Neděle
17.4. 2011
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět