[metaslider id=11715]

Upozornění

 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání. V 19.15 hod. na faře výklad katechismu.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 13.00 hod. příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14. hod. na faře setkání dětí. V 17.45 hod. křížová cesta mládeže. Od 17.30 hod. svátost smíření. Po mši sv. na faře se uskuteční vikariátní setkání mládeže. Při této příležitosti mladí poděkují vikariátní animátorce Aničce Henzlové za její činnost a přivítají nového vikariátního animátora. Mladí mohou přespat na faře do soboty a pak společně odjet na diecézní setkání mládeže do Hradce Králové.
 • V sobotu v 7.00 hod. z autobusového nádraží odjezd účastníků na diecézní setkání mládeže. Dotovaný příspěvek činí 120 Kč. Zájemci se nadále mohou zapisovat v zákristii. V 13.30 hod. společná svátost smíření pro farnost. Prosím, využijte příležitosti a přijďte včas. V kostele bude přítomen prodejce křesťanské literatury.
 • Na Květnou neděli začnou obřady u mariánského sloupu, kde budou posvěceny ratolesti a následně se vydá liturgický průvod od kostela. V 17. 45 hod. v kostele křížová cesta.
 • Zájemci, kteří chtějí na Květnou neděli, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii.
 • Zapisovat se můžete na adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční květinovou výzdobu kostela, mohou dát příspěvky knězi v zákristii nebo na faře. Díky dárcům máme na Velikonoce hezky vyzdobený kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • Následující týden je týdnem modliteb za mládež. V zákristii jsou pro mládež připraveny modlitby, které si mohou vzít do škol. Na lavicích jsou připraveny modlitby, které se budeme modlit během liturgie po přímluvách.
 • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
 • Se souhlasem pana biskupa byla věž pronajata městu Přibyslav.
 • Od úterý jsou začátky večerních bohoslužeb stanoveny na 18.30 hod.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na jarním úklidu kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
29.3. 2009
5. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiče Flesarovy, tři syny a ten rod
Za Josefa Krále a ten rod
Za fanost
Pondělí –
30.3. 2009
7.30 hod. Za rodinu Kubíčkovu
Úterý –
31.3. 2009
18.30 hod. Za Vlastu a Jaroslava Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa –
1.4. 2009
8.00 hod.
14.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Šrámkovy a syna Josefa
Pohřeb pana Stanislava Landy
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek –
2.4. 2009
18.30 hod. Za Romana Podrázské, rodiče a duše v očistci
Pátek –
3.4. 2009
18.30 hod. Za Františka a Emilii Pometlovy a dceru Boženu
Sobota –
4.4. 2009
7.00 hod. Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci
Neděle –
5.4. 2009
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jaroslava Prokeše, rodiče a bratra
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět