[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • úterý bez májové pobožnosti a beze mše svaté.
 • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník.
 • pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. mše svatá.
 • V sobotu v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • V neděli ve 14.00 hod. v Brzkově proběhne vysvěcení nové kaple sv. Jana Nepomuckého. Odjezd autobusu ve 12.45 od radnice. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Ruší se večerní mše sv. Intence přeložena na čtvrtek 10.5.
 • Děti, které by se chtěli zúčastnit diecézního setkání dětí v Hradci Králové 19.5. se mohou zapisovat v zákristii do příští neděle 13.5. Předpokládaný odjezd autobusu z Přibyslavi v 6.20. Dotovaná cena za dopravu 20 Kč. Vedoucí paní Marie Pleslová.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Děti, které chtějí recitovat básně při májových pobožnostech, si je mohou vyzvednout v zákristii.
 • V boční lodi kostela si můžete objednat fotografie z velikonoc.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na kněžský seminář, vynesla částku 11838 Kč. Všem dárcům děkujeme. Magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou budeme prodávat.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

6.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Lukáše Lehrla

Za Jaroslava  a Annu Bezpalcovy

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 7.5. 2012

      7.30 hod.

   

 

 

Za Vlastu Sedláčkovou a duše v očistci

 

Úterý

8.5. 2012

 

  

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

9.5. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Lédlovy, bratry Jiřího a Karla a duše v očistci

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

10.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

 

 

Pátek

11.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Sejkorovu, Matějů a Klárkovu

 

 

Sobota

12.5. 2012

  

7.00 hod.

  

Za Julii, Marii a Václava Březinovy a rodinu Macálkovu

 

 

Neděle

13.5. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Sedlákovy, jejich tři syna a duše v očistci

Za farnost

BEZE MŠE SVATÉ

0 comments

Odpovědět