[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.00 v kostele začátek ekumenické bohoslužby, na kterou jste srdečně zváni. Účastnící bohoslužby jsou následně zváni na malé občerstvení na faru.
  • Ve středu při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře první přípravné setkání prvokomunikantů na první svaté přijímání a na přijetí svátosti smíření. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty pod vedením žen.
  • V neděli mši svatou v 9.30 hod. bude celebrovat novokněz P. Miloš Pachr a na závěr mše svaté udělí zájemcům individuální novokněžské požehnání. V 11.00 hod. v kostele přijme svátost křtu Lucie Křepelová. V 17.15 hod. křížová cesta.
  • Postní úsilí zaměřené na prohloubení duchovního života můžeme uskutečňovat i skrze účast na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15. hod. podle možností je vhodné konat pobožnosti křížových cest i v obecních kaplích.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na Svatopetrské halíř a bude k tomuto účelu odeslána.
  • Děkuji všem organizátorům za uspořádání dětského maškarního karnevalu na faře.

Ohlášky (6.neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_6.nedele_mezidobi

 

0 comments

Odpovědět