[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 18.00 hod v kostele májová pobožnost.
  • V úterý v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Od středy do soboty  je P. Zdeněk Kubeš s farníky na farní pouti. V době nepřítomnosti se obracejte na P. Pavla Sandtnera nebo na P. Antonína Pavlase.
  • Odjezd poutníků v 5.00 hod. z parkoviště pod obchodním domem.
  • Ve středu v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník. V 18.00 hod májová pobožnost. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 18.00 májová pobožnost.
  • V sobotu v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • V neděli při druhé mši svaté přijme křest Alžběta Zdislava Kachlíková. V 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

5.5. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Marii Syberovou, manžela a sourozence

Za rodiče Kašpárkovy, Fišarovy a celý rod

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

 6.5. 2013

     

7.30 hod.

10.00 hod.

 

 

Za děti s rodinami

Pohřeb pana Františka Pavlíčka

 

Úterý

7.5. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře

 

Středa

8.5. 2013

 

 

8.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Za Jiřího Ledla, bratra a jejich rodiče

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Čtvrtek

9.5. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Za Jana Vlčka a celou rodinu

 

Pátek

10.5. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

Za Janu Vanickou

 

 

Sobota

11.5. 2013

 

7.00 hod.

 

 

Za rodiny Pospíchalovu a Kubátovu

 

 

Neděle

12.5. 2013

 

  

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci

Za Jana Rázla a rodinu

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět