[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Dominik Niklfeld.
  • Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  • V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V sobotu v 11.00 hod. v kostele přijme křest Albín Sybera. V 13.00 hod. ve farním sále pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli v 13.00 hod. v kostele přijme křest Natálie Urbanová.
  • Zájemci z řad dětí, které by se chtěly zúčastnit farního dětského tábora, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci programu Noci kostelů.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.5. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

Za Marii Syberovou, manžela a sourozence      

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou           

STŘÍBRNÉ HORY    

Májová pobožnost

Za farnost

 

 

Pondělí

26.5. 2014

     

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Za Viléma Podrázského a Stanislava Coufala         

Májová pobožnost

 

Úterý

27.5. 2014

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Májová pobožnost      

Za rodiče Sobotkovy, rod Pátků a rodiče Kamarádovy

 

Středa

28.5. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

19.00 hod.

 

Za Václava Henzla, jeho rodiče a sourozence                   

Májová pobožnost

DOLNÍ JABLONNÁ           

 

Čtvrtek

29.5. 2014

 

 

 

 

8.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek

Za Růženu Pospíchalovou, rodiče a sourozence

Májová pobožnost

Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu                   

 

 

Pátek

30.5. 2014

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

    

Památka sv. Zdislavy

Májová pobožnost  

Za Marii Strašilovou a jejich tři syny

 

Sobota

31.5. 2014

  

  

7.00 hod.

 

18.00 hod.       

 

Svátek Navštívení Panna Marie

Za Vlastu a Miloslava Kasalovi, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a za rodinu Řezníčkovu      

Májová pobožnost

 

 

Neděle

1.6. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodů Novotných a Veselých                     

Za farnost                 

ŽIŽKOVO POLE  a STŘÍBRNÉ HORY       

Májová pobožnost   

Za rodinu Freudlovu,  Krenzovu a ty rody

0 comments

Odpovědět