[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava prvokomunikantů na první svaté přijímání. Následuje od 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  • V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • Mši svatou zpěvem a hudbou doprovodí dětská schola.
  • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • V sobotu od 13.30 hod. do 15.30 hod. ve farním sále se uskuteční dětský maškarní karneval. Srdečně zvou pořadatelé. Bližší informace na venkovní nástěnce.
  • V neděli při druhé mši svaté příjme křest Anna Zrzavá.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit brožuru s postním zamyšlením. Obsahem jednotlivých zamyšlení je svědectví kněží na cestě za Kristem. Cena jedné brožury činí 45 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

23.2. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

Za Jiřího Musila a celý rod          

Za rodiče Sobotkovy, tři syny y dceru  

SŘÍBRNÉ HORY   

Za farnost

 

 

Pondělí

24.2. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

  

Za sourozence Sejkorovy      

 

 

Úterý

25.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

  

Za rodinu Palendalovu      

 

Středa

26.2. 2014

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

Na poděkování za prokázaná dobrodiní a ochranu Panny Marie                   

DOLNÍ JABLONNÁ      

 

Čtvrtek

27.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Františka Šímu a rodiče     

 

Pátek

28.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

 

Za rodiče Kodrasovy a jejich sourozence                               

 

 

Sobota

1.3. 2014

  

  7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie   

Za rodinu Kohoutovu, Hubáčkovu a celý rod

      

 

 

Neděle

2.3. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Josefa Doležala, rodiče, sest Marii a Josefa Landsmana              

Za farnost        

ŽIŽKOVO POLE        

Za rod Šorfů, Valášků a Kasalů   

0 comments

Odpovědět