[metaslider id=11715]

Ohlášky:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele přijme křest Tereza Michlová.
 • V 15.00 hod. na faře setkání manželů.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.
 • Následně setkání dětí na faře.
 • V sobotu  od 18.00 hod. do 20.00 hod. bude možné adorovat před vystavenou NSO.
 • V neděli mše svatá v 9.30 hod. bude s kázáním pro děti a s rytmickým hudebním doprovodem. Srdečně zveme děti i s rodiči.
 • V 11.00 hod. v kostele přijmou křest  Adam a David Musilovi.
 • Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a začne liturgické mezidobí.
 • Děti, které by se chtěly zúčastnit farního tábora, tak jak byl popsán ve Farním listě nebo je popsán na venkovní nástěnce, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii nebo na faře a vyplněné odevzdávat.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Dnešní sbírka je určena na charitu a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dar 2000 Kč na potřeby farnosti.
 • Děkujeme organizátorům májové pobožnosti ve Dvorku za milé přijetí a velkorysé pohoštění.

Ohlášky (7. neděle velikonoční) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_7.nedele_velikonocni_2015

0 comments

Odpovědět