[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  V 17.45 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
 • Ve středu mají náboženství děti III. ročníku
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii.
  V 17.45 hod. sraz apoštolů. Všechny prosím o dochvilnost. V 18.00 hod. začíná mše svatá. Po mši svaté jste srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hod
 • V pátek v 16.30 hod. nácvik ministrantů. V 17.15 hod. křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 hod. začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu v 19.00 hod. nácvik asistence. Ve 20.00 hod. začíná velikonoční vigilie.
 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčka, beránky, sýry…).
  Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě Vzkříšeného.
 • Zájemci, kteří chtějí na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy, se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se můžete též na adoraci k Božímu hrobu. Adorace u Božího hrobu není obsazena.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na květinovou výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky dárcům se daří hezky vyzdobit kostel.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • Pro zájemce o farní pouť jsou tři místa volná.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána. Sbírky z velikonoc budou určeny na opravu varhan.
 • Děkujeme ochotným farníkům, kteří pomohli s úklidem kostela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
17.4. 2011
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
18.4. 2011
7.30 hod. Za rodinu Kubešovu a strýce Jana Kopeckého
Úterý
19.4. 2011
18.30hod Za rod Hladíků a Macků
Středa
20.4. 2011
7.30 hod.
10.00hod
18.30hod.
Za Vladislava Halíka, vnuka, rodiče Halíkovy a Lupoměstakých
Pohřeb paní Marie Píbilové
MŠE SV. NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
21.4. 2011
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00hod. Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství
Pátek
22.4. 2011
VELKÝ PÁTEK
18.00hod. VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
Sobota
23.4. 2011
BÍLÁ SOBOTA
20.00 hod. Za farnost
Neděle
24.4. 2011
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za Václava Matějíčka a Karla Kumperu
Za rodiče Kašpárkovy, Krškovy, Fišarovy a celý rod
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět