[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
 • V pondělí na Slavnost Zvěstování Páně bude mše sv. v 8.00.
 • Ve čtvrtek od 17.00 hod. nácvik asistence na liturgii. V 17.45 sraz apoštolů. Všechny prosím o dochvilnost.  Účastníci bohoslužby jsou po jejím ukončení srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude pro soukromou adoraci otevřen do 21.00 hod.
 • V pátek v 16.30 nácvik asistence. V 17.15 křížová cesta pod vedením členů pastorační a ekonomické rady farnosti. V 18.00 začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu. Velký pátek je dnem přísného postu.
 • V sobotu v 19.00 nácvik asistence a ve 20.00 začíná velikonoční vigilie, při které přijme iniciační svátosti Petra Hartmanová.
 • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčka, beránky, sýry…).
 • Zájemci, kteří chtějí o velikonočním třídenní číst čtení, přímluvy, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také na adoraci k Božímu hrobu.
 • Na základě rozhodnutí pastorační rady farnosti bude z velikonočních sbírek financována spoluúčast farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží. Předem děkujeme za vaše pochopení.
 • Ministranti ve věku od 6 do 15 let, kteří by se chtěli zúčastnit v sobotu 21.4. v Chrudimi diecézního setkání ministrantů se mohou zapisovat v zákristii.
 • Změna času začátků večerních bohoslužeb nastane až od příštího týdne.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 10519 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na pastorační účely.

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farnost

Za Františka Bořila a duše v očistci

ŽIŽKOVO POLE

 

Pondělí

 2.4. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za Josefa Henzla a jeho rodiče

 

Úterý

3.4. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Pavla Součka, rodiče a rod Oulehlů

 

 

Středa

4.4. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Kubíčkovu

Pohřeb paní Aleny Augustinové (v rodinném kruhu)

MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE

 

Čtvrtek

5.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

ZELENÝ ČTVRTEK

Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství

 

Pátek

6.4. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

VELKÝ PÁTEK

Velkopáteční obřady

 

 

Sobota

7.4. 2012

 

 

20.00 hod.

 

 

BÍLÁ SOBOTA

Za farnost

 

 

 

Neděle

8.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za Albína a Marii Jajtnerovy, rodiny Královu a Valečkovu

BEZE MŠE SVATÉ

0 comments

Odpovědět