[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek od 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.  Zájemci, kteří by chtěli zapůjčit betlém, ho mohou přinést v pátek 30.11. od 17 – 18 na faru. Výstava betlémů na faře proběhne 1.12. od 13. do 17 hodin a  bude zahájena hudebně – literárním vystoupením. V neděli 2.12. bude otevřeno od 9 do 12. hodin. Všechny srdečně zveme, bude možné zakoupit i drobné předměty včetně knih, perníčků, keramiky.
  • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. Začíná cyklus C nedělního lekcionáře.
  • Děti, které se chtějí do výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc, musí svá díla odevzdat nejpozději příští neděli po druhé mši svaté v zákristii. Na zadní stranu čtvrtku je třeba zaznamenat jméno, příjmení a věk. Výtvarné práce společně zašleme do Kláštera Pražského Jezulátka.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Přídveřní sbírka určená na podporu biblického díla. Vynesla částku 2340 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Sbírka z následující neděle je určena na podporu Diecézní charity v Hradci Králové a bude za tímto účelem odeslána.
  • Na závěr mše svaté se před vystavenou NSO pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a obnovíme zasvěcení Božskému srdci.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

25.11. 2012

  8.00 hod.

9.30   hod.

 

11.00 hod.

18.00 hod.

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Za rodinu Blažkovu

Za Kateřinu Kárníkovou, vnučku a dceru Marušku Urbanovou

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 26.11. 2012

      

 

7.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

Úterý

27.11. 2012

 

 

 

18.00   hod.

 

  

Za   Františka Šímu a jeho rodiče

 

 

Středa

28.11. 2012

 

 

7.30 hod.

14.00   hod.

18.00   hod.

 

 

 

Za   rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou

Pohřeb   paní Ludmily Hockeové

NOVÉ   DVORY

 

Čtvrtek

29.11. 2012

 

 

18.00   hod.

 

 

 

Za   Františka Tonera, rodiče, rod Křesťanů a Hejkalů

 

Pátek

30.11. 2012

 

 

18.00   hod.

 

 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Za   Josefa a Marii Novotných, rodiče z obojí strany a duše v očistci

 

 

Sobota

1.12. 2012

 

 

7.00   hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

 Za Aloise a Marii Musilovy, vnuka Jiřího a   celý rod

 

 

 

Neděle

2.12. 2012

 

  

8.00 hod.

9.30   hod.

11.00   hod.

11.00   hod.

 

 

  1. I.     NEDĚLE ADVENTNÍ

Za farnost

Za Vlastu Pelikánovou     

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

0 comments

Odpovědět