[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes je možní při splnění daných podmínek (sv. přijímání, vyznání víry, modlitba na úmysl Svatého otce) získat plnomocné odpustky.
  • V pátek v 17.00 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 9.00 do 12.00 hod. na faře je možné shlédnout výstavu betlémů.  Zájemci, kteří by chtěli zapůjčit betlém na výstavu, mohou ho přinést v pátek  29.11. od 17 do 18.00 hod. na faru.
  • V neděli po první i po druhé mši svaté bude probíhat zápis mší svatých na první pololetí roku 2014. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. První nedělí adventní začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
  • Na první adventní neděli můžeme prokázat lásku k bližním následujícím způsobem: Při odchodu z kostela budete moci přispět na naše bližní Emmičku, Marečka a Vítka a na rádio Proglas a televizi Noe. Vybraná částka bude rozdělena půl na půl. Kdo bych chtěl přispět vyloženě na jeden ze záměrů přídveřní sbírky, může tak učinit v zákristii do připravené pokladničky. Vybrané peníze budou předány v neděli 1.12. organizátorům sbírky. Tímto se připojujeme k iniciativě místní organizace Červeného kříže a jejich spolupracovníkům.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Na závěr mše svaté kněz požehná zrestaurovanou pietu od paní Matějíčkové, která bude umístěna na faře. Poté se před vystavenou NSO pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a obnovíme zasvěcení Božskému srdci.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

24.11. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Za rod Mokrých, Lemperů a Janáčků

Za Marii a Jana Němcovy

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 25.11. 2013

 

     

 

7.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

Úterý

26.11. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syny Jiřího a Bohuslava

 

Středa

27.11. 2013

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za uzdravení vnuka Daniela a za zdraví všech vnoučat

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

28.11. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Jana Vlčka a celou rodinu

 

Pátek

29.11. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Koudelkovu

 

 

Sobota

30.11. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola  

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu a syna

 

 

Neděle

1.12. 2013

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

  1. 1.     NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jiřího Musila

Za Vlastu Pelikánovou s prosbou o požehnání do dalších let

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

0 comments

Odpovědět