[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Vyplněné hlasovací lístky pro II. kolo voleb do pastorační rady farnosti odevzdají v kostele do připravených schránek.
  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • Majitelé betlémů, kteří by je byli ochotni zapůjčit na výstavu, tak mohou učinit v pátek od 17 – 18 hod. na faře.
  • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou mše svatá.
  • Výstava betlému na faře začíná v 13.00 hod. ve farním sále hudebním vystoupením dětí. V neděli pokračuje výstava od 9.00  do 12.00 hod. Součástí výstavy bude drobné občerstvení a prodej drobných vánočních dárků. Srdečně zvou organizátoři.
  • V neděli po první i po druhé mši svaté bude probíhat zápis mší svatých na první pololetí roku 2015. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. První nedělí adventní začíná cyklus B nedělního mešního lekcionáře.
  • Klášter pražského jezulátka opět pořádá výtvarnou soutěž VÁNOCE DĚTÍ – TAJEMSTVÍ VÁNOC. Téma soutěže: Vánoční betlém a narození Ježíška. Kategorie: 4-6 let, 7-11 let, 12-15 let. Výtvarná práce musí být provedena na formátu A4. Na zadní straně práce musí být uvedeno jméno a příjmení, věk adresa. Práce odevzdávejte nejpozději do neděle 30. listopadu v zákristii. Výtvarné práce pak odešleme.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z minulé neděle na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku     11 191 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Ohlášky (Slavnost Ježíše Krista Krále) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_Jezise_Krista_Krale

0 comments

Odpovědět