[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V pátek kněz při obou bohoslužbách požehná vodu, kadidlo, křídu a zlato. Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo si návštěvníci bohoslužeb budou moci odnést domů. Kněz navštíví naše nemocné. V 17.00 hod. adorace před NSO
  • Tříkrálová sbírka 2012 – tato tradiční charitativní akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. a v neděli 8.1. 2012.  Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce bude v sobotu 7.1. v 13 hodin v klubovně Aldebaranu na farním dvoře. Pro vedoucí skupinek z okolních obcí a místních částí budou tříkrálové kasičky připraveny již od neděle 1. 1. 2011. Prosím, aby se do sbírky zapojili děti a podle možností i dospělí (občanský průkaz). V sobotu večer v 18 hodin po Tříkrálové sbírce jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí soubor LA VIA. Další informace vám rád sdělím (tel. 728264579, michael.omes@seznam.cz). Děkuji předem za spolupráci. Michael Omes.
  • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Josef Šolc.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků vynesly částku 31 420 Kč Kč.
  • Děkujeme dětem a mládeži za provedení vánočního představení.
  • Děkujeme varhaníkům za společné koledování.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela na asistenci při liturgii.
  • Děkujeme varhaníkům, rytmické skupině a sboru za hudební doprovod liturgie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

1.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

 

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE

Za Manžele Augustinovi, syna Jaromíra a vnuka Davida

Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu

ŽIŽKOVO POLE

 

 

Pondělí

 2.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Za rod Mrňků, Zapletalů a Tománků

 

Úterý

3.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Za Libora Freudla, rodinu Freudlovu, Kreuzovu a jejich rody

 

Středa

4.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Stanislava a Marii Horkých a snachu Jaroslavu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

5.1. 2012

 

14.00 hod.  

18.00 hod.

 

 

Pohřeb paní Boženy Fišarové z Nových Dvorů

Za Boženu a Jaroslava Tománkovy

 

Pátek

6.1. 2012

 

 

8.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

Za Jiřího Bělouška, snachu Marii a zetě Jiřího

Za Josefa a Annu Vlčkovy

 

Sobota

7.1. 2012

 

  7.00 hod.

 

 

Za požehnání a uzdravení rodiny Miškovských

 

 

 

Neděle

8.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Miloslava Kořínka a rodiče  

Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a celý rod

Za farnost

 

 

 

0 comments

Odpovědět