[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Na dnešní odpoledne nás děti zvou na vánoční divadelní představení. Začátek v 16.00 hod. v kostele.
  • V pondělí v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V úterý na svátek sv. Jana evangelisty kněz při mši požehná víno, kterým si následně připijeme.
  • V pátek  v 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Při mši svaté manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. 
  • V sobotu v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2011 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2012. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru k přípitku.  
  • Informace ohledně Tříkrálové sbírky. Kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí budou k dispozici na Nový rok po obou dopoledních bohoslužbách nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne  7. a 8.1. Další informace budou zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579. 

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 11500 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkuji organizátorům z řad mládeže za uspořádání večeře mládeže.
  • Děkuji starším ministrantům za uspořádání setkání ministrantů.
  • Děkujeme za vánoční přání a dary. Všem upřímné zaplať Pán Bůh.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  25.12.2011
  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Františka Bořila a duše v očistci
  Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  26.12. 2011
  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
  8.00hod.
  9.30hod
  11.00hod..
  Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků
  Za Jana Prchala a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Úterý
  27.12. 2011
  SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA
  18.00hod Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
  Středa
  28.12. 2011
  SVÁTEK BETLÉMSKÝCH MLÁĎÁTEK
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o požehnání do nového roku
  MŠE SV. NENÍ
  Čtvrtek
  29.12. 2011
  18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
  Pátek
  30.12. 2011
  SVÁTEK SV. RODINY
  18.00hod. Za manžele Balounovy, Fišarovy a babičky Greplovy
  Sobota
  31.12. 2011
  16.00 hod. Na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku 2012
  Neděle
  1.1 2012
  SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
  Za Albína a Marii Jajtnerovy, oba rody, rodinu Královu a Valečkovu
  ŽIŽKOVO POLE

   

0 comments

Odpovědět