[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes ve 14.00 hod. v areálu fary začíná zábavný program pro děti i dospělé u příležitosti prvního svatého přijímání a zakončení školního roku. Zábavné atrakce i občerstvení zajištěno. Srdečně jste všichni zváni.
  • Slavnost Těla a Krve Páně letos oslavíme ve čtvrtek 23.6. Mše svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 18.30 hod. Eucharistický průvod povede v blízkém okolí kostela. Sraz ministrantů a družiček v 18.00 hod. na faře. Prosím maminky, aby vypravily družičky. Kytky na výzdobu oltářů noste ve čtvrtek dopoledne ke skautské klubovně. Přijměte srdečné pozvání na tuto krásnou slavnost.
  • V pátek v 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  • Na následující neděli připadá přibyslavská pouť. Při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte srdečné pozvání vy i vaši přátelé na titulární slavnost našeho farního kostela.
  • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na potřeby diecéze činila 10 743 Kč a byla odeslána. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme za dar 2000 Kč na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.6. 2011
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za Františka Stejskala a rodiče
Za farnost
MŠE SVATÁ NENÍ
Pondělí
20.6. 2011
7.30 hod. Za Jarmilu Holubovou, Boženu Tománkovou a Květu Havlíčkovou
Úterý
21.6. 2011
18.30hod Za Aloisii Fikarovou a duše v očistci
Středa
22.6. 2011
7.30 hod.
14.00 hod.
18.30hod.
Za Antonína Šrámka, jeho rod a rodinu Kašparovu
Pohřeb paní Františky Fišarové
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
23.6. 2011
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
18.30hod. Za farnost – eucharistický průvod kolem kostelaa
Pátek
24.6. 2011
18.30hod. Za Martu Močubovou, obojí rodiče a sourozence
Sobota
18.6. 2011
7.00 hod. Za rodiče Podrázských, syna Romana a duše v očistci
Neděle
19.6. 2011
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za farnost
Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
Za farnost

0 comments

Odpovědět