[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve středu odpadá náboženství pro třetí ročník.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek od 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu 29.5. v Polné se uskuteční misijní den dětí. Pro malý zájem autobus do Polné nepojede.
  • V neděli 30.5. uskutečníme farní pouť do Číhoště. Mše svatá je naplánována na 14.00 hod. Odjezd autobusu v 12.45 hod. z autobusového nádraží. Prosíme o dochvilnost.
  • V pondělí, středu, sobotu a neděli budou májové pobožnosti. V úterý a čtvrtek modlitba růžence. V pátek adorace před NSO.
  • Při odchodu z kostela můžete do připravených pokladniček přispět na pomoc lidem postižených povodněmi. Částku zašleme na charitu.
  • Dnešní slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a bude odeslána.
  • Děkujeme organizátorům májové pobožnosti ve Dvorku za milé přijetí a pohoštění.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
23.5. 2010
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Tomáše Řezníka
Za farnost
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
Pondělí
24.5. 2010
7.30 hod. Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu a syna Miloslava
Úterý
25.5. 2010
18.30 hod. Za rod Věženských a duše v očistci
Středa
26.5. 2010
PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Pohlovy a celý rod
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
27.5. 2010
18.30 hod. Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu
Pátek
28.5. 2010
18.30 hod. Za Annu a Václava Hausváterovy, syna a manželku
Sobota
29.5. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
7.00 hod. Za Františka Pometla a rodiče
Neděle
30.5. 2010
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
14.00 hod.
Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci
Za manžele Bořilovy, syna a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY
MŠE SVATÁ V ČÍHOŠTI

0 comments

Odpovědět