[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Helenka Kamarádová. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost. Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
  • V úterý a ve čtvrtek od 18.00 hod. poslední májové pobožnosti.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace před NSO . Ve 20.00 hod. začátek programu Noc kostelů. Bližší informace o programu získáte na venkovní nástěnce a na webových stránkách farnosti.
  • sobotu od 8.30 do 15.30 hod. setkání prvokomunikantů na faře. V 11.30 hod. v kostele uzavřou sňatek Radek Sikora a Petra Janáčková.
  • V neděli po ranní i druhé mši svaté na faře zápis intencí na II. pololetí roku 2012. Při druhé mši sv. příjme křest Matouš Zrzavý.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána. Zároveň dnes naposledy při odchodu z kostela naposledy budou prodávat magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.
  • Děkujeme organizátorům ze Dvorku za milé přijetí a za pohoštění poutníků.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

27.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za rodinu Kamarádovu, Moravcovu a Františka  Janečka

Za Jana Rázla, rodiče a snachu

Za farnost

 

Pondělí

 28.5. 2012

    

  7.30 hod.

   

 

 

Za Miloslava a Vlastu Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rod Řezníčků

 

Úterý

29.5. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Jana a Bohumila Roseckých, rodiče a sourozence

 

 

Středa

30.5. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Zdislavy

Za Václava Henzla a jeho rodinu

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

31.5. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek Navštívení Panny Marie

Za dr. Otakara Lišku sestru Miloslavu

 

 

Pátek

1.6. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Justina, mučedníka

Za Josefa a Marii Novotných, oboje rodiče a duše v oč.

 

 

Sobota

2.6. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Jaroslava Stehlíka z Utína a celý rod

 

 

Neděle

3.6. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za Otakara Veselého

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět