[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes po ranní i po druhé mši svaté ve farní kanceláři zápis intencí na II. pololetí roku 2014.
 • V 13.00 hod. v kostele přijme křest Viktorie Vaněčková.
 • Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
 • V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
 • V 17.30 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
 • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V sobotu v 11.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Vladislav Bílek a Michaela Sklenářová. V 13.30 hod. v kostele nácvik prvokomunikantů na nedělní liturgii, zpověď prvokomuniukantů a jejich rodinných příslušníků.
 • V neděli při mši svaté v 9.30 hod. děti ze třetího ročníku ZŠ přistoupí k prvnímu svatému přijímání. Odpoledne od 13.30 hod. jste všichni zváni do farního areálu na farní odpoledne, které je pořádáno u příležitosti prvního svatého přijímání. Program je určen pro děti i dospělé.
 • Zájemci z řad dětí, které by se chtěly zúčastnit farního dětského tábora, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

8.6. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO    

Za Marii a Josefa Sobotkovy       

Za Josefa a Marii Bencovy a ten rod             

STŘÍBRNÉ HORY     

Za farnost  

 

Pondělí

9.6. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

 

 

Za Oldřicha Fišara, rodiče z obojí str. a rodinu Mokrých           

 

 

Úterý

10.6. 2014

 

 

18.30 hod.

 

 

Za manžele Hradovy, dcery Věru a Jiřinu

 

 

Středa

11.6. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Barnabáše, apoštola

Za Antonína Šrámka, celý rod a rodiče Smejkalovy                    

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

12.6. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Marii Kasalovou, manžela, rodiče a sourozence                   

 

 

Pátek

13.6. 2014

 

 

17.30 hod.

18.30 hod.

    

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a uč. církve  

Adorace    

Za živé i zemřelé z rodin Linhartovy a Zadákovy

 

 

Sobota

14.6. 2014

  

  

7.00 hod.

       

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Jana Zacha a celý rod  

 

 

 

Neděle

15.6. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE   

Za dar života a zdraví                      

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÁ – Za farnost                   

ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět