[metaslider id=11715]

Ohlášky:

  • Dnešní slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
  • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.
  • Následně setkání dětí na faře.
  • Ve 20.00 hod. v kostele začátek programu Noc kostelů. Mgr. Aleš Veselý bude prezentovat následující poutní místa: sv. Jana Nepomuckého na Zeleného hoře, Navštívení Panny Marie v Sopotech, Nejsvětější Trojice na Křemešníku, sv. Anny v Pohledu, Panny Marie Pomocnice Chlumek u Luže, Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi – obraz  Sv. Salvátora. Ve 21.00 hod. hudební vystoupení dětí  a mládeže farnosti. Ve 22.00 hod. zahájení výstavy fotografií a prohlídky věže. Srdečně zvou pořadatelé.
  • V sobotu  od 9.00 do 11.00 hod. ministrantská schůzka. Ministranty domů rozvezeme.
  • V neděli v 17.00 hod. v Dolní Jablonné biskup Josef Kajnek při mši svaté požehnaná nově postavenou kapli. Bližší informace zjistíte na venkovní nástěnce.
  • Děti, které se chtějí zúčastnit farního tábora, tak jak byl popsán ve Farním listu nebo je popsán na venkovní nástěnce, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristii nebo na faře a vyplněné odevzdávat.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z minulé neděle, která byla určena na charitu, vynesla částku 13 445 Kč.  Všem dárcům srdečně děkujeme.

Ohlášky (Slavnost Seslání Ducha svatého) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_SeslaniDuchasvateho_2015

0 comments

Odpovědět