[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes od 17.00 do 18.00 hod v kostele celosvětová adorace před vystavenou Nejsvětější Svátosti Oltářní v Roce víry.
  • Ve středu bude výuka náboženství pro 7. – 9. ročník.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání. Následně na faře biblická hodina.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 13.00 hod. pokračuje příprava na první svaté přijímání. V 17.30 začátek hodinové adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 15.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Karel Březina a Petra Pospíšilová.
  • V neděli v 13.00 hod. v kostele příjme křest Jůlie Noskovičová.
  • Letošní oslavy slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou umocněny kulatým výročím od jejich příchodu – 1150 let. Zájemci o poutní zájezd na Velehrad 5. července se mohou zapisovat v zákristii do 16. června.
  • Děti ze ZŠ se mohou přihlášet na farní tábor.  Bližší informace získáte ve Farním listě.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.6. 2013

 

 

  9.00 hod.

11.00 hod.

17.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ  

Za farnost  – Eucharistický průvod městem

STŘÍBRNÉ HORY

Celosvětová hodinová adorace v Roce víry

Za sourozence Navrátilovy

 

 

Pondělí

 3.6. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

Za rodinu Kubíčkovu

 

Úterý

4.6. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Prchalovy a jejich děti   

 

Středa

5.6. 2013

 

  

 7.30 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Za duše v očistci   

NOVÉ DVORY

 

 

Čtvrtek

6.6. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Norberta, biskupa

Za Aloisii Bořilovou, manžela, syna a rodinu Stejskalovu      

 

Pátek

7.6. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, celý rod a rodinu Řezníčkovu         

 

 

Sobota

8.6. 2013

 

 

7.00 hod.

 

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Za Marii a Jana Kasalovy, rodiče a sourozence    

 

 

Neděle

9.6. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 

11.00 hod.

18.30 hod.

 

10 NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Tomáše Řezníka      

Za rodiče Vackovy, syna Josefa, rodiče Jonákovy a syna Jana

ČESKÁ JABLONNÁ – POUTNÍ MŠE SVATÁ

Za farnost  

0 comments

Odpovědět