[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Počínaje tímto týdnem je začátek večerních mší svatých stanoven na 18.30 hod.
  • V úterý a ve středu nebudou slouženy mše svaté.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou velikonoční mše svatá. Sraz ministrantů a hudebníků v 8.30 hod. na faře.
  • V neděli od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole. V 17.00 hod. v kostele v Nížkově vystoupí pan částek s programem. Plakátek visí na nástěnce.
  • Římskokatolická farnost Přibyslav ve spolupráci s městem Přibyslav pořádají přednášku doc. Zdeňka Vojtíška na téma Duchovní alternativa. Přednáška se uskuteční v sobotu 16. dubna v zasedacím sále radnice. Bližší informace získáte z plakátu na venkovní nástěnce.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé, která byla určena na plošné pojištění církevního majetku, činila 10 634 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme farnímu sboru za doprovod velikonoční liturgii, ministrantům za jejich službu u oltáře, panu kostelníkovi za přípravu kostela, dárcům za příspěvky na výzdobu kostela. Poděkování patří těm, kteří prodlévali u Božího hrobu a také všem ostatním, kteří přispěli k důstojné oslavě letošních Velikonoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
4.4. 2010
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Romana Podrázského a rodiče
Za Františka a Ludmilu Holcmanovy, oba rody a duše v očistci
MŠE SVATÁ NENÍ
Pondělí
5.4. 2010
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Za rod Prokešů, Hybauerů a Němců
ŽIŽKOVO POLE
Úterý
6.4. 2010
18.30 hod. MŠE SV. NENÍ
Středa
7.4. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
MŠE SV. NENÍ
VESNICE MŠE SV. NENÍ
Čtvrtek
8.4. 2010
18.30 hod. Za rodiče Křížovy, syna Václava a jeho manželku
Pátek
9.4. 2010
18.30 hod. Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
Sobota
10.4. 2010
7.00 hod.
9.00 hod.
Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu
VELIKONOČNÍ MŠE SVATÁ – dům s pečov. službou
Neděle
11.4. 2010
2.NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očistci
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět