[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Tento týden odpadá výuka náboženství u všech ročníků.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře  pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  • V 14.00 na faře setkání dětí.
  • V 17.30 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Po mši svaté setkání mládeže na faře.
  • P. Zdeněk Kubeš vás všechny srdečně zve na děkovnou mši svatou v 15.00 hod. do farního kostela a následně na pohoštění do farní stodoly. Děkovná mše svatá bude sloužena také za přibyslavské farníky.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z minulé neděle určené na potřeby diecéze vynesly částku 11 918 Kč. Všem dárcům děkujeme.
  • Děkujeme za dar pro farnost ve výši 2000 Kč.
  • Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na velikonoční výzdobu kostela.
  • Na závěr mše svaté kněz požehná pokrmy.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

20.4. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ    

Za rodinu Pruknarovu a Močubovu  

Za Marii Zychovou a rodiče       

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

21.4. 2014

     

 

 8.00 hod.

 9.30 hod.

11.00 hod.

 

Pondělí velikonoční  

Za rodiče Řezníkovy a vnuka Tomáše          

O dary Ducha sv. pro maturanty a vysokoškoláky

ŽIŽKOVO POLE

 

Úterý

22.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Úterý v oktávu velikonočním  

        

 

Středa

23.4. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Středa v oktávu velikonočním    

                    

VESNICE BEZE MŠE SVATÉ          

 

Čtvrtek

24.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Čtvrtek v oktávu velikonočním  

Za rodinu Jarošovu a Břízovu        

 

Pátek

25.4. 2014

 

 

 

14.00 hod.

18.30 hod.

 

    

Pátek v oktávu velikonočním   

Pohřeb pana Lukáše Sejkory

Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci                                   

 

 

Sobota

26.4. 2014

  

  

 7.00 hod.

       

 

Sobota v oktávu velikonočním     

Za rodinu Pospíchalovu a Kubátovu   

      

 

 

Neděle

27.4. 2014

  

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

15.00 hod.

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

(Božího milosrdenství)

Za rodiče Rázlovy, syna a snachu                 

Za rodiče Štefovy, živé i + z obojí strany a duše v očistci             

STŘÍBRNÉ HORY    

NA PODĚKOVÁNÍ   

0 comments

Odpovědět