[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnešním dnem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
    V 11.00 hod. přijme křest Jan Janů.
  • Ve středu odpadá náboženství pro 3. ročník.
  • V sobotu 15.1 v 10.00 hod. z autobusového nádraží odjíždíme na výlet do Třeště na výstavu betlémů. Osm míst je ještě volných. Zájemci se mohou zapsat v zákristii.
  • V polovině prosince proběhlo vyhodnocení výtvarné soutěže „Vánoce dětí – Tajemství Vánoc 2010“, které se zúčastnilo 470 malých výtvarníků. Z naší farnosti se umístila na 2. místě ve II. kategorii Klárka Ledvinková a na 1. místě v III. kategorii Jan Ledvinka. Oba dva s doprovodem si vyzvednou diplomy s cenami v sakristii kostela Panny Marie Vítězné při Klášteře Pražského Jezulátka v sobotu 15. ledna v 14. hod. Oběma oceněným srdečně blahopřejeme. Ostatní účastníci soutěže z naši farnosti obdrží diplom. Také jim blahopřejeme.
  • U východu z kostela si můžete vzít za dobrovolný příspěvek, který bude určen na potřeby farnosti, Malý katolický katechismus Věřím. Je stručný a můžete jím obdarovat i své známé

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dary ve výši 2000 Kč určené na opravu varhan.
  • Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při realizaci letošní tříkrálové sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
9.1. 2011
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za nemocnou maminku
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
10.1. 2011
7.30 hod. Za Františka Košťála a za uzdravení rodových kořenů
Úterý
11.1. 2011
18.00hod Za Františka a Marii Kalinovy
Středa
12.1. 2011
7.30 hod.
18.00hod.
Za Bohumilu Roseckou
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
13.1. 2011
18.00hod. Za Jana a Marii Musilovy, rodiče a ten rod
Pátek
14.1. 2011
18.00hod. Za Aloise Musila a celý rod
Sobota
15.1. 2011
7.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
Neděle
16.1. 2011
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče
Za Václava Matějíčka a Karla Krumperu
Za farnost

0 comments

Odpovědět