[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 19.00 hod. v kostele společné zpívání koled.
 • V pondělí na svátek sv. Jana evangelisty kněz při večerní mši svaté požehná víno, kterým si následně připijeme.
 • V pátek v 16.00 hod. při mši svaté poděkujeme Pánu Bohu za rok 2010 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2011. Po mši svaté jsou všichni (včetně dětí) zváni na faru na přípitek. Na faře je možné společně slavit konec roku. Nápady na společný program a drobné občerstvení jsou vítány.
 • V sobotu 15.1. 2011 je pro děti i dospělé naplánován výlet do Třeště na výstavu betlémů. Odjezd v dopoledních hodinách. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti, na opravu varhan a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 • Děkujeme za dar 5000 Kč určený na opravu varhan. Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.
 • Děkujeme panu kostelníkovi Pometlovi, panu Kunstárovi, panu Lehrlovi, paní Peřinové, Růčové, Havlíčkové a Kuncové za vánoční výzdobu kostela.
 • Děkujeme chrámovému sboru a skupině Cum Laude za hudební doprovod liturgie.
 • Děkujeme mládeži a dětem za vánoční návštěvu obyvatel domu s pečovatelskou službou.
 • Děkujeme dětem za provedení vánočního představení a varhaníkům za společné koledování.
 • Děkujeme s panem kaplanem P. Pavlem Sandtnerem za vánoční přání a dary, kterými jste nám udělali velkou radost. Vám všem upřímné zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26.12. 2010
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, rodiče Němcovy a Konfrštovy
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
27.12. 2010
SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
18.00hod Za p. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Úterý
28.12. 2010
SVÁTEK, SV. MLÁĎÁTEK BETLÉMSKÝCH, MUČEDNÍKŮ
18.00hod Za Jana Prchala, ten rod a duše v očistci
Středa
29.12. 2010
7.30 hod.
18.00hod.
MŠE SVATÁ NENÍ
MŠE SVATÁ NENÍ
Čtvrtek
30.12. 2010
18.00hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
31.12. 2010
16.00hod.
24.00 hod..
Za děti a mládež
Za farnost
Sobota
1.1. 2011
SLAVNOSTMATKY BOŽÍ PANNY MARIE – zasvěcený svátek
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších dnů
Za rodiče Sobotkovy, zetě Miroslava a rodiče Sejkorovy
Za farnost
Neděle
2.1. 2011
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za Miloslava Strašila, rodiče a bratry
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět