[metaslider id=11715]

Ohlášky:

 • Ve středu v 16.00 hod. při mši svaté na závěr roku poděkujeme Pánu Bohu za rok 2014 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2015. Po mši svaté jsou všichni účastníci bohoslužby (včetně dětí) zváni na faru k přípitku.
 • Návštěva nemocných je přeložena na pátek 9. ledna.
 • Pořadatelé Tříkrálové sbírky srdečně zvou veřejnost na Tříkrálový koncert v sobotu 3.1.2015 v 17 hodin v kostele. Účinkovat bude soubor LA VIA. Vstupné dobrovolné do tříkrálové kasičky.
 • Kasičky na Tříkrálovou sbírku pro okolní obce budou připraveny příští neděli 4.1.2015 po první i druhé mši sv. dopoledne.
 • Tříkrálová sbírka bude probíhat v sobotu 10. 1. 2014. Informace o sbírce jsou zveřejněny v místních médiích nebo vám je poskytne p. Omes. Budeme vděčni všem, kdo se do sbírky zapojí. Děkujeme za spolupráci.
 • V neděli na slavnost Zjevení Páně kněz požehná vodu, kadidlo a křídu. Požehnané věci si budete moci odnést domů. Kněz zároveň požehná zlaté předměty, které si přinesete. Slavnost Zjevení Páně je přeložena z úterý 6.1. 2015.
 • V kostele v Žižkově Poli po mši svaté příjme křest Tereza Paulová.
 • V neděli ve 14.00 hod. v areálu fary ve Velké Losenice se odehraje divadelní představení Čtvrtý mudrc, na které jste zváni.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dary ve výši 1500 Kč určené na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se podíleli na krásné vánoční výzdobě kostela.
 • Děkujeme akolytům a ostatním ministrantům za službu u oltáře.
 • Děkujeme varhaníkům, zpěvákům, rytmické skupině za hudební doprovod liturgie a za provedení vánočního koncertu.
 • P. Zdeněk Kubeš, P. Pavel Sandtner a P. Antonín Pavlas děkují za vánoční přání a za dary. Všem adresují, upřímné zaplať Pán Bůh.

Ohlášky (Svátek Svaté rodiny) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_Svatek_Svaterodiny

0 comments

Odpovědět