[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pondělí kněz na závěr mše svaté udělí  svatoblažejské požehnání.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO. Po mši svaté na faře setkání mládeže.
  • V sobotu v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

2.2. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU   

Za Ludmilu Hockeovou, bratra Josefa, rodinu Hockeovu a Pohankovu

Za Annu a Jindřicha Vlčkovy

ŽIŽKOVO POLE

Za farnost

 

Pondělí

3.2. 2014

     

 

7.30 hod.

 

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka  

Za rodinu Kunstarovu

 

 

Úterý

4.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

  

Za Aloise Bořila, manželku, syna a jejich rod

 

Středa

5.2. 2014

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Za Jaroslava a Marii Blažkovy a celý rod

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

6.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Za Miluši a Františka Matějkovy

 

Pátek

7.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

První pátek v měsíci    

Za Růženu Matouškovou a celý rod

 

 

Sobota

8.2. 2014

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie  

Za Františku Pazderkovou a celý rod

 

 

Neděle

9.2. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Miladu a Jana Mokrých a rodinu Roseckých

Za rodinu Lehrlovu a Bořilovu

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

0 comments

Odpovědět