[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista,
 • úterý, ve středu a ve čtvrtek nebudou v Přibyslavi slouženy mše sv. čtvrteční intence přesunuta na neděli. Ve středu a ve čtvrtek odpadá výuka náboženství.
 • Ve čtvrtek v 17.00 hod.  v Havlíčkově Brodě přijme sv. kněžství jáhen Damián Kristián Vrchovský.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.30 hod. adorace a v 18.30 hod. mše svatá. Po mši sv. na faře setkání účastníků pouti do Francie. Přítomen bude zástupce cestovní kanceláře.
 • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou velikonoční mše sv. Sraz hudebníků a ministrantů v 8.30 hod. na faře.
 • V neděli v 13.00 hod. přijme křest Karolína Hradová. Ve 12.00 ve sportovní hale začíná Velikonoční fotbalový turnaj. V 15.00 setkání manželů na faře.
 • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.
 • Ministranti ve věku od 6 do 15 let, kteří by se chtěli zúčastnit v sobotu 21.4. v Chrudimi diecézního setkání ministrantů se mohou zapisovat v zákristii do 15.4.
 • V blízké době začne úprava pro bezbariérový vstup pod věží. Vstup pod věží tak bude znemožněn. Děkujeme za pochopení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Velikonoční sbírky jsou určeny na financování spoluúčasti farnosti na letošních opravách věže a na zbudování bezbariérového vstupu pod věží.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na pastorační účely.
 • Děkujeme všem, kteří se zapojili do velikonočních oslav, za dary na květinovou výzdobu.
 • Kristus vstal z mrtvých ! Ať Zmrtvýchvstalý je vaším světlem i vaší radostí!
 • Na závěr mše sv. kněz požehná pokrmy

Pořad bohoslužeb ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

8.4. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana

Za Albína a Marii Jajtnerovy, rodinu Královu a Valečkovu

BEZE MŠE SVATÉ

 

Pondělí

 9.4. 2012

      8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

   

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci

Za rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou

ŽIŽKOVO POLE

 

Úterý

10.4. 2012

 

  

18.30 hod.

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Středa

11.4. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE SVATÉ

MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE

 

Čtvrtek

12.4. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

BEZE MŠE VSATÉ

 

Pátek

13.4. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Koudelkovu

 

 

Sobota

14.4. 2012

  7.00 hod.

9.00 hod.

 Za rodiče Prokešovy, sourozence  a celý rod

Mše sv. v domě s pečovatelskou službou

 

 

Neděle

15.4. 2012

  

 

8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)

Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.

Za Marii Dolákovou a jejího manžela

STŘÍBRNÉ HORY

 

0 comments

Odpovědět