[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V následujícím týdnu dojde k zahájení restaurátorských prací na věži. Průchod pod věží bude po dobu restaurátorských prací omezen.
  • V pátek od 14.00 setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před NSO s možností svátosti smíření.
  • V sobotu v 7.45 hod. z autobusového nádraží odjezd do pražské zoologické zahrady. Zájemci o tento zájezd se i nadále mohou zapisovat v zákristii.
  • V neděli v 15.00 v kostele ve Stříbrných Horách pouťový koncert.
  • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Dnešní sbírka je určena na církevní školství a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkujeme ochotníkům za vymalování chodby na faře.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.9. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Fidlerovy a Horňákovy

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE   

 

Pondělí

 17.9. 2012

       7.30 hod.

 

   

 

 

Za Marii Blažkovou, sourozence a jejich rodiče

 

Úterý

18.9. 2012

 

  18.30 hod.

 

  

Za Františka a Marii Pátkovy a rodiče

 

 

Středa

19.9. 2012

     7.30 hod.

19.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z ob. str.   

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

20.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ondřeje, kněze a Pavla a druhů mučedníků Marii Sedlákovou, celý rod a duše v očistci

 

 

Pátek

21.9. 2012

  18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  

Za rodinu Matouškovu a Pometlovu     

 

 

Sobota

22.9. 2012

  7.00 hod.  

Sobotní památka Panny Marie

Za rodinu Coufalovu a Vlčkovu  

 

 

Neděle

23.9. 2012

    8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost      

Za rodiče Štefovy, sourozence a duše v očistci    

STŘÍBRNÉ HORY – POUTNÍ MŠE SVATÁ     

0 comments

Odpovědět