[metaslider id=11715]

2015-03-01_Duchovni-obnova3V neděli 1. března 2015 proběhla ve farním sále duchovní obnova, kterou vedly sestry boromejky. Z Prahy přijely sestry Edith (rodačka z Přibyslavi) a sestra Remigie (postulátorka procesu Matky Vojtěchy) a z Prachatic sestra Sebastiana, s. Angela a s. Alena.

Sestřičky nám přiblížily život Matky Vojtěchy slovem i obrazem, jak prožívala postní dobu a Velikonoce.

V druhé půli obnovy nám s. Edith a s. Alena představily „Eucharistický kongres“ – reálná přítomnost Krista v Eucharistii s Matkou Vojtěchou.

2015-03-01_Duchovni-obnova1Ve svátostném Spasiteli viděla Matka Vojtěcha zdroj síly, lásky a jednoty. Říkala, že naše darování se při Eucharistii by nemělo smyslu, kdybychom nevytvářeli jednotu mezi sebou a Bohem, ale i mezi sebou navzájem a ostatními bližními. „V Eucharistii je pramen milosrdenství a záruka vnitřní obnovy každého společenství. Kdo zapustí kořeny své duše do Eucharistie, vnitřně se změní a stává se novým.“

Věděla, že v Eucharistii je pramen milosrdenství a záruka vnitřní obnovy každého řeholního (farního) společenství,  že z Eucharistie  roste milosrdenství, utváří se společenství. Eucharistie je silou jednoty a největším pramenem kontemplace.

Slavení eucharistické oběti je střed  a vrchol vnitřního života celé církve, tedy i Kongregace (tedy i naší farnosti). Zde je těžiště duchovního růstu a svatosti. Jen tehdy jsme však plně účastni eucharistické Oběti, když odcházíme s větší vzájemnou láskou, větším pochopením, ochotou a pohotovostí sloužit lépe a obětavěji Kristu v našich bratřích a sestrách.

 

2015-03-01_Duchovni-obnova2Na křížovou cestu pod vedením sester boromejek přišlo hodně farníků, sestřičky měly radost a my s nimi.

Celý březen bude v našem kostele putovní výstava: Služebnice Boží – Matka Vojtěcha Hasmandová – statečný svědek víry. Využijme jedinečnou příležitost seznámit se s touto velkou služebnicí Boží!

 

Příběh, který mi  (na moje přání) vyprávěla s. Alena a který si můžete přečíst v knížce „Láska smrtí nekončí“.

„Když jsem přišla při duchovních cvičeních k rozmluvě k Matce Vojtěše, ukázala jsem jí také ekzém na rukou, který mne tehdy velice sužoval. Byla jsem delší dobu v neschopnosti, neboť jsem měla dlaň rozpukanou až do živého. Byla jsem objednána na alergologii – ale kvůli exerciciím jsem tam už nemohla jít. Matka mi projevila velikou účast s mým trápením, a když jsme se loučily, udělala mi na obvázané dlani s velikou láskou křížek. Jaké bylo mé překvapení, když jsem ráno sundala obvaz a dlaň byla zahojená, kůže se mi obnovila a já si připadala jako novorozeně. Za několik měsíců se mi zase začal dělat ekzém na rukou. Vtom přijela Matka Vojtěcha. Protože jsem měla ještě v paměti zkušenost z jarních exercicií, dodala jsem si odvahy a šla jsem ji poprosit, aby mi ruce požehnala. Opět mi s láskou udělala na rukou křížek – a to byl konec mého ekzému. Od té doby uplynulo již mnoho let a já pracuji bez rukavic se všemi chemickými prostředky bez potíží.“

Marie Pleslová

2 comments

Jan

About Network Digital Office Systems Inc.

Founded in 1997, Network Digital Office Systems Inc.
set out to change the way businesses lease, rent, and
purchase their office equipment. With a 25-year
track record of exceptional Copier Machine Service, Network Digital’s management has over 40+ years in the industry.
Whether you have a home office, small business, or large corporation, we have the skills and service you can depend on.

Sienna

Hi there, after reading this remarkable post i
am too happy to share my familiarity here with colleagues.

My blog: buy real cialis online

Odpovědět