[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc LISTOPAD zve na následující akce:

2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
– bohoslužba v 17.00, následuje průvod na hřbitově
3. 11. 9.00 setkání biřmovanců
4. 11. 18.00 mše sv. s dětským kázáním
5. 11. 17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
8. 11. 19.00 biblická hodina na faře
9. 11. 18.00 společné udílení svátosti pomazání nemocných
10. 11. 9.00 mše sv. v DPS
11. 11. sbírka na plošné pojištění majetku
16. 11. 18.00 mše sv. s kázáním pro děti (P. Petr Soukal);
19.00 setkání mládeže na faře s večeří
19. 11. 17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let) na faře
20. 11. 17.00-19.00 misijní klubko na faře
23. 11. 18.00 mše sv. a vikariátní setkání mládeže – večer chval Havlíčkův Brod
24. 11. 17.00 Povodeň – setkání vodáků na faře
25. 11. 17.00 promítání o Jáchymovsku ve farním sále
(P. Pavel Sandtner)
30. 11.-3. 12. Výstava betlémů na faře
1. 12. 18.00-20.00 adorace a přímluvná modlitba v kostele
2. 12. zápis intencí na faře;
sbírka na bohoslovce
 
Pravidelné akce
Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství – pátek 15.00 v kostele
Scholička – pátek 15.30 na faře
Adorace a zpověď – zpovídá se půl hodiny přede mší svatou, v pátek hodinu přede mší svatou a s možností adorace
Modlitby matek – téměř každý pátek po mši svaté na faře
Modlitba růžence za nemocné – neděle 7.30
 
Návštěvy nemocných
2. 11. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
16. 11. P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město
 
Z programu kněží
13. 11. Kněžská vikariátní konference v Chotěboři
(oba kněží)
18.-23. 11. exercicie Velehrad (P. Pavel)
19. 11. Diecézní kněžský den Hradec Králové (P. Antonín)
29. 11. Vikariátní neformální setkání kněží Přibyslav (kněží vikariátu)

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...