[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc DUBEN zve na následující akce:

1. 4. 24 hodin pro Pána:

17.00 – kající pobožnost s adorací a možností zpovědi do 19.00; 19.00-21.30 tichá adorace

2.-9. 4. Týden modliteb za mládež
2. 4. 17.15 křížová cesta s knězem nebo akolytou
za jednotu církve
6. 4. 19.30 biblická hodina na faře
7. 4. 17.45 křížová cesta mládeže (M. Blažíčková);
19.00 setkání starší mládeže na faře
8. 4. Diecézní setkání mládeže v Hradci Králové;
13.30-15.30 svátost smíření pro farnost
9. 4. Sbírka na podporu oslav 100. výročí Fatimy; Květná neděle: 15.00 křížová cesta s požehnáním
10. 4. 17.00 setkání mladší mládeže na faře
13. 4. Zelený čtvrtek:

18.00 bohoslužba a poslední večeře na faře,
po mši svaté adorace do 22.00

14. 4. Velký pátek:

15.00 velkopáteční křížová cesta (PR a ER farnosti), na kterou plynule navážou velkopáteční obřady

15. 4. Bílá sobota:

20.00 velikonoční křestní vigilie

16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně:

8.00, 9.30 a 18.30 bohoslužby ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, svěcení pokrmů

21.-22. 4. Taneční setkání mládeže vikariátu v Polné
24. 4. Diecézní svatovojtěšská pouť do Libice nad Cidlinou;

Pochod pro rodinu Praha

23. 4. 15.00 velikonoční koncert v kostele
24. 4. 17.00 setkání mladší mládeže na faře
29. 4. 9.00 mše svatá v DPS;
19.00 promítání na faře o misijní cestě P. Pavla Sandtnera do USA
 
Návštěvy nemocných
7. 4. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
21. 4. P. Pavel DPS a okolí
28. 4. P. Antonín DPS a okolí

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...