[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc PROSINEC zve na následující akce:

1. 12. 9.00 setkání ministrantů (M. Ležák);
13.00-17.00 výstava betlémů (zahájení vystoupením dětí);18.00-20.30 adorace v Dolní Jablonné
2. 12. 9.00-12.00 výstava betlémů;
Při bohoslužbách obnovení křestních slibů a zahájení misijního roku 2019.Po mší svatých zápis intencí ve farní kanceláři na celý rok 2019.

Sbírka na bohoslovce

3. 12. 17.00-18.30 setkání dětí na faře (10-13 let)
5. 12. 16.30 mikulášská mše svatá
6. 12. Setkání ER farnosti
7. 12. Setkání PR a ER
8. 12. 9.00 setkání biřmovanců na faře;
14.00-17.00 duchovní obnova farnosti se zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Panny Marie;
17.00-19.00 adorace
9. 12. Dveřní sbírka na křesťanská média
11. 12. 17.00-19.00 setkání misijního klubka na faře
13. 12. 19.00 biblická hodina na faře
15. 12. 9.00 mše svatá v DPS;
13.30 vánoční zpovídání + prodej knih
16. 12. Dveřní sbírka na azylový dům + prodej drobností ve prospěch sdružení Betlém nenarozeným – Dlaň životu v Hamrech u Hlinska. Jedná se podporu azylového domu pro matky s dětmi.

Odpoledne živý betlém na faře.

17. 12. 17.00-18.30 setkání dětí (10-13 let)
18. 12. 18.00 benefiční koncert na opravu soklu a finální úpravu fasády severní strany kostela
21. 12. 19.00 vánoční setkání PR a ER farnosti
22. 12. 9.00 ministrantská schůzka na faře;

17.00 vánoční setkání mládeže

24., 25., 26. a 31. 12. Sbírky na opravu soklu a finální úpravu fasády severní strany kostela.
25. 12. 16.30 jesličková pobožnost, zpívání GÚ:m*
26. 12. 14.00-18.00 kostel otevřený pro veřejnost;

18.00 zpívání koled v kostele

27. 12. Žehnání vína
30. 12. 8.00 a 9.30 obnova manželských slibů při mši sv.
31. 12. 16.00 děkovná mše svatá za uplynulý rok a přípitek na faře
5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka;
18.00 koncert ve farním sále
 
Návštěvy nemocných
7. 12. P. Pavel město; P. Antonín DPS a okolí
21. 12. P. Pavel DPS a okolí; P. Antonín město

 

...