[metaslider id=11715]

POZVÁNKA

na tradiční Mariánskou pouť Prahou v sobotu

12. května 2018

za obnovu historického Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí,
s obrazem Panny Marie Rynecké,
Palladia Evropy, ve spodní části sloupu,
aby bylo obnoveno svaté místo díkůvzdání Neposkvrněné
Matce Boží, Ochránkyně Evropy a našeho národa
a tak napraveno její zneuctění.

Níže je uveden program průvodu s modlitebními zastaveními
v pražských kostelích.
Pouť se koná s požehnáním J. E. Dominika, kard. Duky,
arcibiskupa pražského a primase českého,
J. E. biskupa Ladislava Hučka, apoštolského exarchy řeckokatolické církve
a J. M. Michaela Pojezdného,
opata Královské kanonie Praemonstrátů na Strahově.
Prapory, církevní korouhve, obrazy a sošky Pražského Jezulátka, Panny Marie a svatých, jsou vítány.

Organizátoři, mariánští ctitelé v Praze a Hnutí obnovy duchovních tradic
prosí všechny křesťany o podporu obětavou osobní účastí na této Mariánské pouti Prahou.

K poutnímu putování je možno se připojit i odpojit kdekoli.

Cestou se modlíme růžence a zpíváme.

11.00 – 11.20 Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: Litanie k českým patronům
11.20 odchod k Panně Marii z Exilu
11.30 – 11.45 U sochy Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Raduj se, nebes Královno a litanie k Panně Marii
12.00 – 12.10 Modlitba u dříku Mariánského sloupu, prozatímně umístěném v zahradě sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu
12.30 – 13.00 Kostel Pražského Jezulátka, pobožnost k Pražskému Jezulátku
13.15 – 14.15 Kostel Panny Marie pod Řetězem (Maltézský řád), mše sv., modlitba za obrácení
14.15 – 14.45 Karlův most, zastavení u sochy sv.Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou
14.45 – 15.00 Katedrála sv. Klimenta (řeckokatolická), Korunka k Božímu Milosrdenství, požehnání
15.30 – 15.45 zastavení u Panny Marie u Týnského chrámu (v koutě), smírné modlitby
15.45 – 16.00 Zastavení k modlitbě na místě strženého sloupu na Staroměstském náměstí, modlitby, pobožnost k Panně Marii Rynecké,
16.00 – 16.30 před Týnem: litanie k Božímu Milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.
Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační.

Pozvánka sochaře Petra Váni na výtvarný happening na Staroměstském náměstí.

 

 

Mariánský sloup
Staroměstské náměstí, Praha

památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy
26. července až 3. listopadu 1648

Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město proti švédskému vojsku.
Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup.

Hradby byla švédskými děly rozbořeny.
28. října 1648 se bojovalo ve městě.
Kapitulaci město odmítlo.
3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno.

V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké
a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium
byl postaven Mariánský sloup.

socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly.
Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu)

3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen,
byla zneuctěna nejen Panna Maria,

ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let dříve ubránili.

Průvod za obnovu Mariánského sloupu se koná 12. května 2018.
Přijďte uctít nejen Pannu Marii, ale i statečnost obránců Prahy

 

Smírná modlitba za obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

...