[metaslider id=11715]

Pastorační plán na měsíc ZÁŘÍ zve na následující akce:

1. 9. Schůze PR a ER farnosti na faře
3. 9. Pouť v Olešence

Ranní mše svaté na začátek školního roku se žehnáním školních pomůcek, druhá mše svatá s dětským kázáním.

15.00 farní odpoledne (atrakce pro děti, nafukovací atrakce, pink pong, občerstvení za dobrovolný příspěvek)

4. 9. 17.00 setkání mladší mládeže na faře (ve věku 9+)
8. 9. Setkání starší mládeže na faře (ve věku 14+)
10. 9. Přibyslavské slavnosti: mše svatá na náměstí
11. 9. 17.00 ministrantské setkání na faře
14. 9. 19.30 biblická hodina na faře
16. 9. 9.00 mše svatá v DPS

12.00 v případě zájmu farní zájezd do Třebíče

17. 9. Sbírka na církevní školství
18. 9. 17.00 setkání mladší mládeže na faře (ve věku 9+)
23. 9. Přibyslavské Nocturno
24. 9. Pouť ve Stříbrných Horách
25. 9. Setkání ER v Hradci Králové
28. 9. Společný program s mládeží (výlet, kultura, modlitba)
30. 9. 18.00-20.00 adorace v kostele
1. 10. Pouť v Žižkově Poli
6. 10. Vikariátní setkání mládeže v Přibyslavi (film)
7. 10. Obnova zasvěcení ČR Panně Marii Fatimské (Koclířov) – farní zájezd celodenní
 
Návštěvy nemocných
1. 9. P. Pavel město
8. 9. P. Pavel DPS a okolí
15 9. P. Antonín DPS a okolí
22. 9. P. Antonín DPS a okolí
29. 9. P. Pavel; P. Antonín dle potřeby

Konání dané akce si prosím ověřte v aktuálních ohláškách.

...