[metaslider id=11715]

Podle pastoračního plánu na měsíc únor čekají farníky tyto akce a události:

 • 2. 2. Hromnice – žehnání svící
 • 8. 2. Dětský maškarní ples na faře – pozvánka – článek s fotogalerií
 • 14. 2. Ministrantská schůzka na faře – článek
 • 15. 2. Setkání manželů
 • 15. 2. Ekumenická bohoslužba v Přibyslavi – zpráva
 • 19. 2. Biblická hodina
 • 20. 2. Příprava na 1. sv. přijímání
 • 20. 2. Křížová cesta pod vedením žen
 • 21. 2. Mše svatá v domě s pečovatelskou službou – článek
 • 22. 2. Křížová cesta
 • 25. 2. Divadlo Víti Marčíka na faře – www.vitamarcik.cz
 • 27. 2. Příprava na 1. sv. přijímání
 • 27. 2. Křížová cesta pod vedením rodin

Měsíc březen začíná:

 • 1. 3. Duchovní obnova pro farnost
 • 1. 3. Zahájení výstavy o Matce Vojtěše

 

Další viz pastorační plán farnosti.

Únorový Farní list je k dispozici na tomto odkazu.

0 comments

Odpovědět