[metaslider id=11715]

logo msPřibyslav – Ve dnech 12. až 14. dubna se v tomto malebném městě uskutečnilo setkání ministrantů královéhradecké diecéze. Na Vysočinu dorazilo na 270 účastníků ze všech koutů velké diecéze. Setkání navštívili také královéhradečtí biskupové Jan Vokál a Josef Kajnek.

Ministranty, kteří se hned po příjezdu ubytovali v místní základní škole, čekal nabitý program. V pátek setkání zahájilo komponované představení ve farní stodole. Ministranti tak měli možnost, díky několika hraným scénkám, se seznámit s hlavním mottem setkání „Neboj se, jen věř“, které odkazovalo ke dvěma klíčovým událostem, které si katolická církev tento rok připomíná, první je Rok víry vyhlášený emeritním papežem Benediktem XVI a druhou je 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje.

V sobotu dopoledne absolvovali ministranti katechezi o kříži, na jejímž závěru dostal každý kopii, tisíc let starého křížku, který se našel na Velehradě jako připomínku působení slovanských misionářů. Poté vyrazili účastníci na trasu kolem Přibyslavi. Na pěti stanovištích plnili různé úkoly, které odkazovali na působení Cyrila a Metoděje na našem území.

Po chutném obědě čekal všechny vrchol celého setkání. Společná mše s biskupem Janem. Průvod ministrantů zaplnil celé náměstí a prošel od školy až ke kostelu. Ministrantů bylo tolik, že zaplnili polovinu přibyslavského kostela. Otec biskup ve svém kázaní podtrhnul význam ministrantské služby jako klíčového předpokladu pro budoucí povolání ke kněžství.

Mši následoval volitelný program. Účastníci si mohli vybrat mezi návštěvou hasičského muzea a věže, či letiště s meteorologickou stanicí, nebo promítáním fotografií z Ugandy případně si odpoledne zpestřit fotbalem.

Po večeři následovala večerní vigilie, při které biskup Jan na farní zahradě požehnal oheň od, kterého byl zapálen paškál a posléze i svíčky v rukách jednotlivých účastníků. Ministranti pak vykročili průvodem z fary do ztemnělého kostela, kde každý položil svojí hořící svíčku před oltář a poté setrval v tiché adoraci vedené otcem biskupem.

V neděli ministranti opět prošli náměstím, aby zakončili setkání mší svatou s otcem biskupem Josefem Kajnekem. Následovanou společným obědem. Servírovala se zdejší specialita – smažený sýr hermelín.

O zdárný průběh setkání se staral tým několika desítek přibyslavských farníků pod vedením Petra Málka ml., kteří setkání několik měsíců dopředu připravovali a zajišťovali tak stravování, ubytování, hudební doprovod a realizaci jednotlivých částí programu. Oporou jim byli zkušení kněží, P. Jan Uhlíř zodpovědný za pastoraci ministrantů na úrovni diecéze a zdejší duchovní správce P. Zdeněk Kubeš.

 

JM

 

0 comments

Odpovědět