[metaslider id=11715]

Se začátkem vánoční doby je pro nejmladší děti připravena nová aktivita.

Děti o slavnosti Narození Páně dostanou sešitek ve formátu A6. V něm jsou připravena prázdná políčka, do kterých si děti budou postupně vlepovat samolepky s obrázky světců, s biblickými symboly, obrázky mapující liturgický rok, dary Ducha Svatého, skutky milosrdenství nebo obrázky popisující co je v kostele. Pod daný čtvereček si děti mohou vepsat datum. Sešitek je z tvrdého kartonu, aby vydržel až do konce školního roku.

Ještě jednou – stručně a jasně:

  • Pro koho je tato aktivita? Pro děti od cca 2 let do 2. třídy.
  • Kde získám sešitek na samolepky? Je k dispozici vedle stolečku s obětními dary.
  • Za co jsou samolepky? Za účast na nedělní mši svaté.
  • Kdo mi je dá? Samolepku s libovolným obrázkem si můžou děti samy vybrat po každé nedělní mši svaté z krabičky, která bude vedle stolečku s obětními dary.
  • Co až budou mít děti plný sešitek? Můžou si vzít nový sešitek a pokračovat.

Proč to všechno? Přijměte tuto aktivitu jako příležitost k rozhovoru s dětmi o víře, k rostoucímu poznání Pána Ježíše a vztahu k Němu.

Marie Zrzavá

...