[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po ranní i po druhé mši svaté jste zváni do farní stodoly na posvícenský svařák. Při odchodu z kostela  si u východů oprávnění voliči vyzvednou lístek, kam navrhnou 18 kandidátů do pastorační rady farnosti. Právo volit má každý katolík starší 18 let, příslušející do farnosti. Vyplněné lístky odevzdáte od soboty 1.11. do neděle 2.11. v kostele do připravených schránek. Další upřesňující informace budou na lístku.
  • Úterní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na  18.00 hod.
  • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše.
  • Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • Na neděli připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V 18.00 hod. začíná pobožnost na hřbitově. Od 1. do 8. Listopadu je možné denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci po splnění těchto podmínek: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
  • V zákristii si můžete zakoupit diecézní stolní kalendáře. Cena jednoho kalendáře činí 55 Kč.
  • Zároveň si můžete vyzvednout lístečky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle spolu s výtěžkem z misijního jarmarku vynesly částku 25 221 Kč. Částka byla o 3000 Kč vyšší oproti loňsku. Výtěžek půjde na misie.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč určený na potřeby farnosti.

Ohlášky (Slavnost výročí posvěcení kostela) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_Slavnost_posveceni_kostela

0 comments

Odpovědět