[metaslider id=11715]

Štítek: koronavirus

SOUČASNÁ STÁTNÍ OPATŘENÍ

Bohoslužby nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

  • ochrana dýchacích cest dle aktuální normy příslušného mimořádného opatření  (ve vnitřních prostorách respirátor s filtrační účinností alespoň 94% nebo zdravotnická maska s normou ČSN EN 14683+AC);
  • dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru;
  • rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry;
  • podmínky používání ochranných prostředků dýchacích cest včetně povinnosti testování, očkování apod. dle odst. 3 pís. w) se nevztahují na účastníky svatby a pohřbu.

Od 1. března nebude možné z důvodu účasti na bohoslužbě překročit hranice okresu, ve kterém má osoba trvalý pobyt. 

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, počet přítomných osob je však omezen na 10 % kapacity míst k sezení v místě konání bohoslužby

Omezení podle nařízení Vlády ČR z 30. 11. platné 3.-12. 12. 2020:

Podle (30. 11. 2020) usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení. Ve farním kostele v Přibyslavi je to 90 osob.

Bohoslužby ve všední den

Bohoslužby ve všední den jsou bez nutnosti zápisu.
Roušky, desinfekce rukou, rozestupy (vyjma rodinných příslušníků).

Mše svaté s nedělní platností

Účast pouze těch, kdo se předem zapíší – OD ČTVRTKA 3. 12. SEZNAMY pro zápis k dispozici V KOSTELE.
JEN TEN, KDO SE ZAPÍŠE, MŮŽE BÝT NA BOHOSLUŽBĚ PŘÍTOMEN.

Na základě usnesení Vlády ČR z dnešního dne (16. 11. 2020) je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob.

Toto nařízení vlády (viz příloha) začne platit 18. listopadu 2020 v 00.00 hodin a končí 20. listopadu 2020 v 23.59 hodin a odpovídá opatřením podle rizikového skóre 5 protiepidemického systému PES.

Milí,
vzhledem k aktuální situaci:

– Počet lidí v kostele při bohoslužbe je omezen na maximálně 2 osoby včetně kněze. Příští týden budou mše svaté odslouženy soukromě, kromě nedělní bohoslužby.

Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k opatřením platným od 14. 10. 2020 prosím o přijetí následujících omezení:
Na bohoslužbu mohou přijít 2-3 osoby z rodiny, která má zadanou intenci. Zbytek do povolených 6 osob tvoří asistence (kněz, ministrant nebo kostelník, případně kameraman, varhaník).

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda ČR znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb, a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech, včetně celebranta a asistence. Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně. Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.

S účinností od soboty 3. října 2020 do odvolání uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.