[metaslider id=11715]

Tato tradiční dobročinná akce proběhne v Přibyslavi a v okolních obcích v sobotu 7. 1. 2017 od 14 hodin. Sraz koledníků – dětí a dospělých, kteří by se chtěli zapojit do této charitativní akce, bude ve 13 hodin v klubovně skautského oddílu Aldebaran na farním dvoře. Pokud se nenajdou dobrovolníci v místních částech Přibyslavi, bude tam sbírka probíhat ještě v neděli 8. 1. odpoledne.

Cenná pomoc dobrovolníků

Vedoucí skupinek i malí koledníčci se při minulé i předminulé Tříkrálové sbírce zúčastnili v hojném počtu a byly pokryty téměř všechny přibyslavské ulice. Věřím, že na nás ani tentokrát nezapomenou a pomohou dobré věci. Z organizačních důvodů bychom uvítali, kdyby se dobrovolníci – vedoucí skupinek předem nahlásili na níže uvedený kontakt. Neděle je určena pro místní části, kde nemají vlastní skupinky.

Tříkrálová sbírka pomáhá i přímo v našem městě a v okolních obcích

Z části výtěžku sbírky před čtyřmi lety byl pořízen nový automobil pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. V loňském roce se na Přibyslavsku vybralo opět rekordně přes 200 tis. Kč. Pro Přibyslav a některé okolní samostatné obce bude připraveno celkem 34 kasiček. Kromě Přibyslavi a jejích místních částí se s námi do sbírky zapojí také samostatné obce Nové Dvory, Stříbrné Hory, Olešenka, Modlíkov a Žižkovo Pole. Tříkrálová sbírka je organizována Charitou České republiky na celostátní úrovni. Na nižších úrovních Diecézní charitou Hradec Králové a Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

Záměr na využití prostředků získaných z Tříkrálové sbírky 2017

Každoročně se 65% z vybrané částky vrací Oblastní charitě Havlíčkův Brod (OCH HB). Tyto peníze pomáhají lidem v regionu, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Tentokrát přispějí na svozy klientů do charitních zařízení a zpět do jejich domovů, na poskytování různých druhů terapií, jako je canisterapie či hippoterapie, a také na vzdělávání pracovníků zaměřené právě na realizaci terapií. Vedle toho přispějí na nákup kompenzačních pomůcek do charitní půjčovny a zároveň zajistí možnost dopravy těchto pomůcek přímo ke klientovi. Zbylých 15% z výtěžku využije na své projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové, jejíž součástí je i OCH HB, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% půjde na celostátní projekty  a  5% putuje na režii sbírky.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

V sobotu 7. 1. 2016 večer v 18 hodin po sbírce v ulicích města jsou všichni zváni na Tříkrálový koncert do kostela, kde vystoupí mladí i dospělí hudebníci z Malé Losenice a z Přibyslavi. Zazní vánoční skladby. Tříkrálový koncert jako obvykle podpoří Tříkrálovou sbírku. Návštěvníci koncertu budou moci přispět dobrovolným vstupným do tříkrálové kasičky.

ODKAZY

http://www.trikralovasbirka.cz
http://hb.charita.cz
http://www.pribyslavsko.estranky.cz

Další informace vám rád sdělím

Michael Omes
(tel.: 728264579, e-mail: michael.omes@seznam.cz)

...