[metaslider id=11715]

Jak je uvedeno v nedělních ohláškách, 2016-05_Majoveod příští neděle budou májové pobožnosti, v nichž vzýváme o ochranu a pomoc svou duchovní matku Pannu Marii.

Budeme se modlit každý den v 18:00 hod. následujícím způsobem. Přede mší svatou bude Růženec jako obvykle. Při kázání nebo po mši svaté májové čtení, pak modlitba litanií, básně a písně. Pokud v daný den nebude večerní mše svatá, pomodlíme se v tuto hodinu obvyklou pobožnost bez Růžence.

O úctě k Panně Marii více na www. maria.cz.

...