[metaslider id=11715]

Zelený čtvrtek

18.00 hodin mše svatá – Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství.

Po mši svaté ve farním sále symbolická poslední večeře.

Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hodin.

Velký pátek

17.15 hodin křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti.

18.00 hodin Velkopáteční obřady.

Po obřadech bude možné se modlit u Božího hrobu do sobotní 16. hodiny.
U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
Velký pátek je dnem přísného postu.

Velikonoční vigílie (sobota)

20.00 hodin Velikonoční vigilie.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 hodin a 9.30 hodin mše svatá s žehnáním přinesených pokrmů.
Mládež je po druhé mši sv. zvána na faru k oslavě Vzkříšeného.

0 comments

Odpovědět