[metaslider id=11715]

Zelený čtvrtek

18.00 hodin mše svatá – Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství.

Po mši svaté ve farním sále symbolická poslední večeře.

Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hodin.

Velký pátek

17.15 hodin křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti.

18.00 hodin Velkopáteční obřady.

Po obřadech bude možné se modlit u Božího hrobu do sobotní 16. hodiny.

Velikonoční vigílie (sobota)

20.00 hodin Velikonoční vigilie.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

8.00 hodin a 9.30 hodin mše svatá s žehnáním přinesených pokrmů

0 comments

Odpovědět