[metaslider id=11715]

Dnešní mše sv. se slaví na památku Poslední večeře Pána Ježíše, a proto byla sloužena s úmyslem poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství. Obřad umývání nohou dokazuje službu lásky Kristovy. Odchod Pána Ježíše do Getsemanské zahrady nám znázorňuje přenesení a uložení Nejsvětější svátosti oltářní do bočního oltáře. Opuštěnost, kterou zažíval v Getsemanech, nám má připomenout obnažení oltářů. Kostel byl nadále otevřen pro tichou soukromou adoraci.

Všichni účastnící bohoslužby byli po obřadech pozváni na faru na symbolickou Poslední večeři. Více viz následující foto.

Fotogalerie

Foto: Petr Málek, ml.

1 comment

Odpovědět