Přehled akcí

Všechny tyto akce byly pořádány na podporu oprav varhan ve farnosti. Ať to bylo primárně, nebo byl na tento účel věnován jejich výtěžek. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili, srdečně děkujeme.

Karel Březina a Marie Zrzavá,
přibyslavští varhaníci

ROK 2011

10. 09. 2011 — Děkovný varhanní koncert k zakončení restaurátorských prací a generální opravy přibyslavských varhan a jejich slavnostní požehnání (pozvánka – zpráva z koncertu s fotogaleriísamostatná fotogalerie)
Účinkující: Tereza Siberová, Marie Málková, Karel Březina, Marie Zrzavá, Tomáš Jajtner, Josef Krušina, Petr Koukal a Václav Uhlíř

ROK 2010

23. 01. 2010  —  III. farní benefiční ples (pozvánka)
Z iniciativy místních farníků a za podpory farnosti
K tanci a poslechu zahrála kapela Šatlava

ROK 2009

24. 01. 2009  —  II. farní benefiční ples (pozvánkazpráva z plesu)
Z iniciativy místních farníků (jmenovitě pana Lukáše Sejkory) a pod organizací paní Zdeny Strašilové
K tanci a poslechu zahrála kapela Šatlava

26. 04. 2009  —  VII. benefiční koncert na záchranu varhan (pozvánka – zpráva z koncertu)
Účinkující: Martinova prázdná kapsa

30. 05. 2009  —  II. benefiční zábava (odkaz na fotogalerii)
Účinkující: Šatlava

31. 05. 2009  —  Odpoledne s dechovkou
Účinkující: Dechová hudba Vencelides

ROK 2008

26. 01. 2008  —  Farní benefiční ples (více zde)
Z iniciativy místních farníků, jmenovitě pana Lukáše Sejkory
K tanci a poslechu zahrála kapela Šatlava

19. 04. 2008  —  Veřejná sbírka formou obcházení s pokladničkami „dům od domu“ ve městě Přibyslav (více zde)

26. 04. 2008  —  Veřejná sbírka formou obcházení s pokladničkami „dům od domu“ v obcích spadajících do farnosti Přibyslav: Česká Jablonná, Dobrá, Dolní Jablonná, Dvorek, Hesov, Hřiště, Keřkov, Modlíkov, Nové Dvory, Olešenka, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Uhry (více zde)

17. 05. 2008  —  Benefiční zábava
Účinkující: Soul Emotion, Šatlava

15. 06. 2008  —  Koncert houslového souboru a jeho sólistů (více zde)
Z iniciativy paní učitelky Jitky Němcové a pod jejím vedením

11. 09. 2008 – 31. 10. 2008  —  Prodejní výstava grafických listů akad. mal. Václava Matějíčka
Z iniciativy paní Matějíčkové a paní Kunstarové (více zde)

12. 09. 2008 – 30. 11. 2008  —  Výstava s názvem „Mladí umělci čarují“
„Mladí amatérští výtvarníci a fotografové z Vysočiny“: Lucie Farková, Lukáš Král, Ludmila Šejstalová a Lenka Štukhejlová. Akce z iniciativy Lenky Bukovské. (více zde)

13. 12. 2008  —  Vánoční koncert ze starých lidových moravských balad ze sbírky Františka Sušila a Františka Bartoše (pod záštitou Města Přibyslav)
Účinkující: Jaroslav Hutka (více zde)

ROK 2007

14. 04. 2007  —  II. benefiční koncert na záchranu varhan
Účinkující: Salvátorská schola z Římskokatolické akademické farnosti v Praze (Sbormistři: Michal Reiser a Tomáš Jajtner), Jan Steyer (varhaník, posluchač Akademie můzických umění v Praze)

28. 04. 2007  —  Veřejná sbírka formou obcházení s pokladničkami „dům od domu“ v katastru obce Žižkovo Pole

28. 04. 2007  —  III. benefiční koncert na záchranu varhan a na poděkování dárcům sbírky
Účinkující: La Via (Sdružení pro starou hudbu Přibyslav), Cum Laude (křesťanská folkrocková kapela)

26. 05. 2007  —  IV. benefiční koncert na záchranu varhan
Účinkující: FONS Žďár nad Sázavou

25. 08. 2007  —  V. benefiční koncert na záchranu varhan
Účinkující: Smíšený pěvecký sbor z Liverpoolu (Sbormistr: Geoffrey Williams), Komorní orchestr mladých Chotěboř (Sbormistr: Věra Fialová)

30. 09. 2007  —  Poutní bohoslužba ve filiálním kostele sv. Michaela, archanděla v Žižkově Poli spojená se slavnostním požehnáním místních varhan k příležitosti dokončení jejich generální opravy
Mši sv. sloužil: P. Mgr. Zdeněk Kubeš
Hudební doprovod: královéhradecký diecézní organolog, prof. Václav Uhlíř

03. 11. 2007  —  Slavnostní koncert v rámci oslav 750. let od první dochované písemné zmínky o městě Přibyslav (pod záštitou Rady města Přibyslav)
Program: W. A. Mozart – Korunovační mše
Účinkující: Smíšený pěvecký sbor Rastislav z Blanska, Orchestr Czech Virtuosi a přední čeští sólisté (Hana Škarková /soprán/, Jana Wallingerová /alt/, Petr Julíček /tenor/, Aleš Šťáva /bas/ za doprovodu varhan Martina Jakubíčka) pod taktovkou Jaroslava Martináska

08. 12. 2007  —  Předvánoční těšení na faře (spojené s výstavou Betlémů)
Z iniciativy paní Zdeny Bencové

08. 12. 2007  —  VI. benefiční koncert na záchranu varhan
Účinkující: Iveta Novotná, Robert Frei a dva žáci ze Základní umělecké školy v Hlinsku

ROK 2006

12. 09. 2006  —  I. benefiční koncert na záchranu varhan (pod záštitou Města Přibyslav)
Účinkující: Ondřej Štefáček (zastoupil nemocnou Janu Štefáčkovou), La Via, Růžena Dejmalová, Sara Souček, Přibyslavský chrámový sbor, Jindřich Macek

Ke dni 11. 02. 2012