Prohlášení nástroje za kulturní památku

Text vyjádření Ministerstva kultury ČR:

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče prohlásilo dne 11. 1. 2010 podle ustanovení § 2, odst. 1, písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oba ve znění pozdějších předpisů, varhany v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi, okr. Havlíčkův Brod, kraj Vysočina, za kulturní památku.“