Vyjádření diecézního organologa k nástroji před zahájením oprav

Diecézní organolog, prof. Václav Uhlíř vypracoval na žádost Římskokatolické farnosti Přibyslav následující zprávu o stavu varhan a doporučených postupech při opravách nástroje ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi.

Popis varhan

Dvoumanuálový mechanický kuželkový nástroj postavil v roce 1890 varhanář Emanuel Štěpán Petr (op. 39) za 2 860 zl. Stávající dispozice je tato:

I. man (C – f3, 54)
Bourdon 16´
Principal 8´
Fléta 8´
Salicional 8´
Oktáva 4´
Kryt 4´
Mixtura 2 2/3´

II. man (C – f3, 54)
Kryt jemný 8´
Gamba 8´
Roh 4´
Fugara 2´
Kvinta 1 1/3´

Pedál (C – dl, 27)
Violonbas 16´
Subbas 16´
Oktavbas 8´

II/I, I/P, cresc., žaluzie II, tremolo, P – MF – F – Pl

Nástroj je vestavěn do jedné varhanní skříně, hrací stůl stojí volně uprostřed kůru. Ventilátor je umístěn ve výklenku vedle varhan. Píšťalový materiál je z větší části původní. Ve II. manuálu byly rejstříky Fugara a Roh přesazeny o oktávu výš a Principál houslový byl nahrazen Kvintou 1 1/3´. Rejstřík Salicionál 8´ byl původně osazen na vedlejším manuálu, Gamba 8´ byla naopak na hlavním stroji.

Povrchová úprava varhanní skříně byla amatérským způsobem přetřena. Cínové prospektové píšťaly zůstaly v roce 1918 uchráněny před rekvizicí. Po zvukové stránce působí nástroj uspokojivým dojmem. Výška ladění je 438 Hz při 10 st. C.

Opravy varhan v minulosti:

1903 – Josef Šturma – oprava
1933 – Bohumil Žloutek – oprava
1947 – Ladislav Hauser – doplnění žaluzie pro II. manuál
1983 – Josef Karel (místní varhaník) – změna dispozice
1992 – Jan Karel – oprava

Původní dispozice II. manuálu byla tato:
Princ. houslový 8´
Kryt jemný 8´
Roh 8´
Salicional 8´
Fugara 4´

Koncepce opravy varhan:

a) konzervace, případně petrifikace částí poškozených červotočem

b) celková obnova vzdušnic a traktury

c) úprava stávající dispozice, případný návrat původní dispozice (v každém případě doporučuji vrátit na původní místo rejstříky Salicional a Gamba, rejstřík Kvinta 1 1/3´ je zvukově nekompaktní a doporučuji jej již neosazovat, úprava Rohu 8´ na 4´ a Fugary 4´ na 2´ je zvukově použitelná)

d) vyřešení stability vzduchové soustavy (kapacita stávajícího měchu se jeví jako nedostatečná)

e) vyrovnání chodu traktury, celková intonace a naladění

Sporné otázky (dispozici, vzduchovou soustavu, povrchovou úpravu…) je zapotřebí konzultovat s diecézním organologem. Obnovený nástroj by měl svou spolehlivostí umožňovat bezproblémové užívání jak při liturgii, tak při případném koncertním využití.

Podrobnější rozpis potřebných prací:

a) Vzdušnice
Rozebrání a vyčištění vzdušnic, ošetření roztokem proti červotoči (případné ozáření v radiační komoře), výměna vadných částí, zejména zkorodovaných vodících drátů u tónových kuželek (plochých ventilů) a okožení regulačních prvků. Prověření těsnosti vzdušnic, zkompletování a vymezení chodu jednotlivých kuželek (ventilů). Odstranění rzi a konzervování upevňovacích šroubů i ostatního kování.

b) Kovový píšťalový fond
Oprava píšťal v cínařské dílně, zhotovení kopií chybějících nebo zcela zničených píšťal. Zachování způsobů ladění pomocí štůčků. Umytí, přeleštění a konzervace prospektových píšťal.

c) Dřevěné píšťaly
Truhlářská oprava a ošetření roztokem proti červotoči (případné ozáření). Obnova vadného okožení zátek. Při případném zhotovování kopií červotočem zničených částí by mělo být respektováno původní tvarosloví.

d) Hrací stůl a traktura
Rozebrání a konzervace proti červotoči. Veškeré nadměrné vůle tónové i rejstříkové traktury by měly být vymezeny, vadné potahy kláves a dýhování nahrazeno shodným materiálem, názvosloví rejstříků by mělo odpovídat konečné dispozici.

e) Kompletace, intonace a ladění
Po kompletaci, regulaci a ověření funkčnosti traktury by měl být stanoven optimální tlak vzduchu a intonace všech rejstříků by měla být řádně vyrovnána. Nástroj by měl být naladěn na stávající výšku ladění rovnoměrnou temperaturou.

 

Ke dni  20. 04. 2007