Dispozice varhan

Varhany v Žižkově Poli jsou menšího rozsahu, s kuželkovou mechanikou – mají jeden manuál (klaviaturu pro hru rukama) a jeden pedál (tj. klaviatura pro hru nohama). Počet kláves v manuálu a v pedálu není u všech varhan stejný, závisí na jejich velikosti. Nástroj v Žižkově Poli má v manuálu 54 kláves a v pedálu 25. Zvukovou bohatost dodává varhanám 5 manuálových rejstříků, 1 basový rejstřík, crescendový válec a basová spojka.

 

Rejstříkové rozvržení

Manuál (C – f3, 54)
Principál 8´
Fléta 8´
Salicional 8´
Oktáva 4´
Doublet 2 2/3´

Pedál (C – c1, 25)
Bourdon 16´

Pedálová spojka, Pl, crescendo

 

Pozn.: Text zpracovali Karel Březina a Marie Zrzavá pro Přibyslavský čtvrtletník pro kulturu, historii a ekologii. Číslo 3, ročník 7, Přibyslav 2007.