Pokřtění a poslaní

Papež František vybízí k přípravě na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Přečtěte si jeho výzvu…

Modlitba, kterou se ve farnosti modlíme v misijním roce. Také tím se připravujeme na říjen 2019.

 

DUBEN:

V dubnu jsou ústředním tématem VELIKONOCE. Opět je zde uvedena celá citace z příručky PMD, která chce být pomocí k intenzivnímu prožití velikonočního tajemství

V dubnové Římse jsou články na téma Velikonoce a pozvánky k účasti na velikonočních bohoslužbách v naší farnosti.

 

BŘEZEN:

Přečtěte si výňatek z brožury Papežských misijních děl právě na téma měsíce – půst a odříkání.

Farnost se díky Misijnímu klubku zapojila také do akce Misijní koláč (fotogalerie).

V březnu také proběhly duchovní obnovy pro mládež s P. Petrem Soukalem a pro celou farnost/město s P. Prokopem Brožem (pozvánka s programemfotogalerie).

Dále byla možnost zapojit se do společných modliteb křížové cesty, které probíhaly každý pátek a neděli (o smyslu křížových cest více píše P. Pavel Sandtner v březnové Římse).

Pro děti je v boční lodi připraveno postní snažení (fotogalerie).

Před oltářem máme hromadu písku. Symbolizuje poušť, místo oproštění od nepodstatného. Obraz tak doprovází téma měsíce, kterým je ODŘÍKÁNÍ. V písku jsou umístěny symboly našeho snažení v tomto období. Postu, almužny a modlitby. (převzato z ohlášek z neděle 3. 3. 2019)

 

ÚNOR:

Měsíc únor je zaměřen na téma MYSLÍME NA NEMOCNÉ. Přečtěte si podrobnou citaci přípravy z materiálu Papežských misijních děl právě k tomuto tématu. V únorové Římse 2019 je k dispozici zkrácená verze.

V únoru pamatujeme více na naše nemocné (v rámci programu misijního roku). Zvu vás proto k účasti na pondělních bohoslužbách za nemocné 4., 11., 18. a 25. 2. Také můžete přijít prosit za nemocné na mši svatou v domově s pečovatelskou službou 23. 2. v 9.00. (převzato z Římsy 2/2019

Kněží navštěvují nemocné, kteří o to stojí, pravidelně dvakrát do měsíce. První a třetí pátek v měsíci. Někteří si přejí návštěvu jen jednou měsíčně, někteří třeba několikrát do roka. Někteří nárazově. O všechny se snažíme pečovat. Kromě toho jeden z akolytů, pan Stanislav Močuba dobrovolně donáší svaté přijímání i mimo tyto návštěvy. Pokud ho poprosíte, třeba bude moci přijít i k vám domů. (převzato z Římsy 2/2019)

Pomazání nemocných – Připomínám, že svátost pomazání se neuděluje výhradně až má nemocný na kahánku. Naopak uděluje se vždy, když jsme ve vážném stavu a to s prosbou o uzdravení. Tedy „aby bylo lépe“ nikoli „aby někdo umřel“.  I když stát se může obojí. A dokonce obojí může znamenat, že bude lépe. Vřele tedy doporučuji přijetí svátosti všem starším i nemocným. Věříme, že co Bůh udělá, dobře udělá. Je třeba se jeho jednání vhodně otevřít. Což se děje ve svaté zpovědi, přijímání a odevzdání do modlitby církve. To všechno je součástí pomazání nemocných. Podotýkám jen, že nás na životě neohrožují jen nemoci tělesné, ale i duševní! V obou případech, pokud onemocnění ohrožuje, je možné svátost přijmout. Za tím účelem můžete kontaktovat duchovní. (převzato z Římsy 2/2019)

V neděli 4. 2. 2019 vysvětlil P. Pavel Sandtner v ohláškách nový obraz Krista umístěný před oltářem: „U lodi symbolizující církev a misii jako získávání člověka pro Ježíšovu spásu se objevil nový obraz. V měsíci únoru budeme více myslet na nemocné, proto je zde výjev Krista zachraňujícího Petra v nouzi.“

 

LEDEN:

P. Pavel Sandtner prohlubuje téma KŘTU a píše o lednovém tématu USILOVÁNÍ O JEDNOTU v lednové Římse 2019:

Jako téma započatého misijního roku bude v prosinci doznívat téma našeho křtu. Připomeneme si ho ještě obnovením křestních závazků. Někteří na toto téma prožili setkání nad Božím slovem při biblické hodině. Připomínáme si především skutečnost, že jsme byli Ježíšem znovuzrozeni do nového života. Nespočívá v tom, že by se odestálo, co se odestát nemůže. To Bůh se nedívá na to, čím jsme byli dříve, ale čím se stáváme teď! Volá nás k účasti na lásce, která jediná obstojí jako smysl a cíl života. Uvědomit si bohatství obnoveného života je prvním krokem k tomu, abychom se o bohatství lásky Krista mohli prakticky podělit i v životě s druhými. 

Leden se ponese tradičně v duchu jednoty těch, kteří se nechali povolat k misii lásky. Spojíme se v bohoslužbě slova a modlitbě za jednotu křesťanů a mír ve světě 19. ledna v 18.00 hodin. 

Farním úmyslem apoštolátu modlitby bude: Prosme za naše farní společenství i za každého z nás, aby se naše vztahy staly výmluvným svědectvím o lásce Ježíše Krista ke všem lidem.

Modlitba růžence – Velmi vítám iniciativu vedoucích misijního klubka dětí. Každé třetí úterý v měsíci od 17.20 hodin povedou modlitbu Růžence v kostele přede mší svatou děti. Na tento Růženec zveme všechny děti, přijďte se pomodlit! Ve spolupráci s mládeží bychom rádi otevřeli modlitbu Růžence v misijním roce také mladým. Každou druhou neděli v měsíci povedou modlitbu Růžence od 9.00 mladí. Zveme tedy všechny, kteří by se chtěli připojit. (převzato z Římsy 1/2019)

 

PROSINEC:

P. Pavel Sandtner informuje farnost v prosincové Římse 2018 o přípravě a hlavním tématu měsíce prosinec:

V novém církevním roce bychom se jako farnost připojili k přípravě na mimořádný misijní měsíc říjen 2019. Tento tok bychom zasvětili právě misii. Tedy prožití skutečnosti, že jsme vyzýváni, abychom prožívali s Ježíšem věrné společenství a stali se živými svědky jeho dobropřejné lásky ke všem lidem. V modlitbě, slově i skutku. Doma, v okolí i vzhledem ke světu. S novou pastorační radou probereme možnosti a dozvíte se časem více. Rok bych rád svěřil přímluvě sv. Pavla, apoštola národů.

Tématem měsíce prosince bude SVÁTOST KŘTU jako počátek i naplnění naší účasti v Ježíši Kristu.

Prosincová biblická hodina bude věnována právě křtu s ohledem na apoštola národů. 

 

DALŠÍ:

Také je možné sledovat články v rubrice Pokřtění a poslaní.

 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 na webových stránkách Papežských misijních děl.

Materiály s přípravou na celý rok, které vydala Papežská misijní díla.

Aktualizováno ke dni 7. 4. 2019